Espoo uudistaa turvakotipalveluaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.8.2012 klo 15.49

Espoo uudistaa lähisuhde- ja perheväkivallan uhrien palveluja. Turvakotitoiminnasta nykymuodossaan luovutaan, ja tilalle tulee uusi matalan kynnyksen avopalvelumalli. Uudistus tapahtuu 1.1.2013.

Vain pieni osa nykymuotoisen turvakotipalvelun asiakaskunnasta tarvitsee turvakotia laitospalveluna. Kaupungin peruspalveluissa kuten neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, lastensuojelussa, lastenvalvojatyössä ja aikuissosiaalityössä kohdataan jatkuvasti asiakkaita, jotka hyötyisivät huomattavasti kevyemmästä avusta ja tuesta. Useimmille riittäisi, että heidän asumisensa järjestettäisiin niin, että väkivalta tai sen uhka loppuisi ja heillä olisi mahdollisuus irtautua väkivaltaisesta suhteesta.  Asumisen lisäksi he tarvitsevat kriisi- ja/tai keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta muun muassa sosiaaliturvaan ja juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä, sekä apua käytännön asioiden järjestämisessä.

Lyömätön Linja Espoossa ry, entinen Naisten Apu Espoossa ry, on toteuttanut 30 vuoden ajan turvakotitoimintaa Espoossa, mutta nyt toimintaympäristö on muuttunut ja palvelu järjestetään uudella tavalla.

Uusi matalan kynnyksen avopalvelumalli

1.1.2013 alkaen lähisuhde- ja perheväkivallasta tai sen uhasta aiheutuvan tuen tarpeessa olevien espoolaisten palvelut järjestetään uuden porrasteisen palvelumallin mukaan.  Uuden palvelumallin tavoitteena on hyödyntää sekä asiakkaan oman läheisverkoston että kaupungin koko palvelujärjestelmän tuki nykyistä paremmin.  Uusina palvelumuotoina otetaan käyttöön ammatillisesti tuettu lyhytkestoinen turva-asumispalvelu sekä matalan kynnyksen palveluna toteutettava avopalvelutyö. Turva-asumispalvelussa asiakkaalla on laitosasumisen sijaan mahdollisuus asua itsenäisesti tavallisessa asunnossa, ns. turva-asunnossa, sovitun jakson ajan. Asumisjaksolle laaditaan tavoitteellinen palvelusuunnitelma psykososiaalisen tuen, käytännön asioiden hoitamisen ja jatkopalvelujen järjestämiseksi. Turva-asumisjakson pituus voi vaihdella muutamasta päivästä pariin viikkoon. Kun kriisivaihe on ohi, perhe pystyy siirtymään omaan asuntoon.

Ympärivuorokautista turvakotipalvelua tarvitseville asiakkaille varaudutaan ostamaan palvelua muista pääkaupunkiseudun turvakodeista. Turvakotipalvelun tarve arvioidaan Perheasioiden yksikön yhteyteen perustettavassa lähisuhde- ja perheväkivaltatiimissä, joka huolehtii käytännön järjestelyistä asiakkaan palveluun saattamiseksi. Perheasioiden yksikön muut palvelut ovat lähellä ja käytettävissä. Uusi toimintamalli on nykyistä turvakotipalvelua monipuolisempi ja joustavasti muunneltavissa oleva ratkaisu. Se vastaa paremmin tämän päivän asiakastarpeita.

Lyömätön Linja Espoossa ry tuottaa väkivallan tekijöille suunnattua Lyömätön Linja ja Miehen Linja palvelua. Espoon kaupunki jatkaa yhteistyötä yhdistyksen kanssa näiden väkivallan tekijöille suunnattujen palvelujen osalta.

Lisätietoa:
perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marja-Leena Remes, p. 09 816 23052
lastensuojelupalvelujen päällikkö Merja Nikitin, p. 09 816 23477
perheasioiden yksikön esimies Marjatta Karhuvaara, p. 09 816 23407