Elämme jälkihuollossa jännittäviä aikoja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.3.2019 Anastasia, Anu, Jaana ja Riitta

Pitkään odotettu uudistus toteutuu. Eduskunnassa on 18.3.2019 hyväksytty jälkihuollon ikärajan nostamista koskeva lakialoite. Useat valiokunnan kuulemat lastensuojelun asiantuntijat ja lastensuojelujärjestöt kannattivat jälkihuollon järjestämisen yläikärajan nostamista nykyisestä 21 vuodesta 25 vuoteen. Kokemus- ja tutkimustiedon valossa 21 vuoden ikäraja on liian matala, ja liian moni nuori syrjäytyy jälkihuollon päättyessä.

Mitä tämä tarkoittaa Espoon jälkihuollossa? Nyt on ratkaistava, miten kyetään turvaamaan kasvavalle asiakasmäärälle riittävät ja laadukkaat palvelut.

On selvää, että tarvitsemme lisää sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia. Meidän tulee myös miettiä jälkihuollon palvelujen sisältöjä uudella tavalla. Miten lakia sovelletaan käytännössä, ja ketkä kuuluvat uuden lain piiriin?

Olemme iloisia, että nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien viesti ikärajan nostamisesta on nyt kuultu.

Hip hurraa! Innolla lähdemme suunnittelemaan tulevaa yhdessä nuorten kanssa.

Anastasia, Anu, Jaana ja Riitta
Espoon jälkihuollon sosiaalityöntekijät

Lisätietoa laista:
STM:n tiedote: Sijoitettujen lasten perusoikeudet vahvistuvat - jälkihuollon ikärajaksi 25 vuotta. Oikeus jälkihuoltoon nousee 25 ikävuoteen vuoden 2020 alusta. Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista 11.4.2019. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 12.4.2019.

pojan selkä