Avain asiakaslähtöisiin palveluihin on osallisuuden mahdollistaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.10.2019 Marjo Järvinen, projektipäällikkö

Mitä on ennaltaehkäisevä työ? Väitän, että olemme ennaltaehkäisyn mallimaa neuvoloinemme ja ilmaisine peruskouluinemme. Silti palvelut eivät aina kohtaa avun tarpeessa olevaa ihmistä. Yhteiskunta muuttuu – uusia sosiaalisia haasteita ilmenee. Palveluiden tulee kehittyä jatkuvasti. Ei voida ajatella, että sama resepti toimii vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Mitä on asunnottomuuden ennaltaehkäisy? Asunnottomuuden ennaltaehkäisy on sopivan hintaisia asuntoja kaikille, riittävää ja oikeanlaista tukea asumiseen sitä tarvitseville, sekä kuntalaisille ja asumissosiaalityötä tekeville tietoa palveluista ja asumisen taidoista.

Kansalaisten osallisuus on demokratian edellytys. Palveluihin tulee olla sisäänrakennettuina palveluiden käyttäjien osallisuus kehittämiseen. Tätä osallisuutta voidaan tukea monilla tavoilla; esimerkiksi käyttäjäkyselyillä, asiakasraadeilla, äänestämisellä ja kokemusasiantuntijuudella.

Asunnottomuuden kokemusasiantuntijat

Espoon kaupunki on ollut mukana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut asunnottomuuden ennaltaehkäisystrategian luominen ja juurruttaminen Espoon kaupunkiin. Hanke on pyrkinyt edistämään osallisuutta vahvistavia työmuotoja sekä kokeillut ja hyödyntänyt uusia toimintatapoja asunnottomuustyössä.

Espoossa AKU-hankkeessa on toiminut viisi työsuhteista kokemusasiantuntijaa ja lisäksi palkkiopohjaisesti kuusi kokemusasiantuntijaa. Kokemusasiantuntijat ovat olleet asunnottomuustaustaisia, ja he ovat työskennelleet muun muassa työryhmissä, luennoitsijoina ja asiakastyössä.

AKU-hankkeessa on kaksi vuotta työskennellyt kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula. Kumpula pitää kokemusasiantuntijan vastaanottoa Samarian terveysaseman yhteydessä. Kokemusasiantuntijan vastaanoton tavoitteena on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen myös asunnottomuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

AKU-hankkeelle Demokratiatunnustus

Valtakunnallisesta työstä kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämiseksi AKU-hankkeelle myönnettiin vuoden 2019 Demokratiatunnustus. Tunnustuksen saajat valinnut raati kiinnitti erityistä huomiota siihen, että hanke on käsitellyt erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta.

Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa on asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus. Vuosina 2016–19 toteutettavassa hankkeessa on kaikissa hankekunnissa (Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä) työskennellyt syyskuuhun 2019 mennessä 20 työsuhteista kokemusasiantuntijaa ja 89 vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa tai palvelun mallintajaa joko vapaaehtoisesti tai palkkiopohjaisesti.

Asunnottomien yötä vietetään 17.10.2019. Asunnottomuutta on Suomessa edelleen sen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tehdyistä ponnistuksista huolimatta. Tule paikalle Asunnottomien yön tapahtumiin keskustelemaan, kuulemaan ja vaikuttamaan asunnottomuuden poistamiseksi!

****
Kirjoittaja työskentelee Espoon Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -osahankkeen projektipäällikkönä.

Lisätietoa

Koditon nainen istuu kadulla kassin päällä