Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki (§ 26: Odotusaikojen julkaiseminen, katso Finlex) velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat julkaistaan tällä sivulla kolme kertaa vuodessa. Lisäksi odotusajat ovat esillä Espoon kaupungin palvelukeskusten seinällä, ja ne toimitetaan tiedoksi Espoon vanhusneuvostolle.

Keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikääntyneiden avopalvelut

Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille

Lain velvoite: viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä

Ajanjakso Keskimääräinen odotusaika arviointipyynnöstä arvion toteutukseen (arkipäivää) Arviointipyynnöstä arvion toteutusta yli 7 arkipäivää odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana
1.9.–31.12.2018 3,9 11
1.5.–31.8.2018 5,9 21
1.1.–
31.4.2018
5,8 5
1.9.–31.12.2017 3,0 7
1.5.–31.8.2017 2,6 5
1.1.–30.4.2017 3,4 11
1.9.–31.12.2016 2 3
1.5.–31.8.2016 5 3
1.1.–30.4.2016 5 0

Omaishoidontuki 50 vuotta täyttäneille

Lain velvoite: alle 90 vrk

Ajanjakso Keskimääräinen odotusaika hakemuksen saapumisesta päätökseen (arkipäivää) Hakemuksen saapumisesta yli 90 vrk päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä
1.9.–31.12.2018 21,46 1
1.5.
31.8.2018
25,1 0
1.1.–
30.4.2018
35 0
1.9.–31.12.2017 19,3 0
1.5.–31.8.2017 18,7 0
1.1.–30.4.2017 23,9 0
1.9.–31.12.2016 16 0
1.5.–31.8.2016 15 0
1.1.–30.4.2016 14 0

Säännöllinen kotihoito

Lain velvoite: alle 90 vrk

Ajanjakso Keskimääräinen odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen (vrk) Päätöksestä yli 90 vrk palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä
1.9.–31.12.2018 0 0
1.5.
31.8.2018
0 0
1.1.–
30.4.2018
0 0
1.9.–31.12.2017 0 0
1.5.–31.8.2017 0 0
1.1.–30.4.2017 0 0
1.9.–31.12.2016 0 0
1.5.–31.8.2016 0 0
1.1.–30.4.2016 0 0

Sairaalapalvelut

Muistipoliklinikka

Lain velvoite: alle 90 vrk

Keskimääräinen odotusaika lähetteen saapumisesta muistipoliklinikan ensikäyntiin (vrk) Yli 90 vrk lähetteen saapumisesta ensikäyntiä muistipoliklinikalle odottaneiden henkilöiden määrä seuranatajakson aikana
1.9.–31.12.2018 83,3 48
1.5.
31.8.2018
60,5 6
1.1.–
30.4.2018
48 4
1.9.–31.12.2017 58,3 12
1.5.–31.8.2017 65,3 7
1.1.–30.4.2017 41 0
1.9.–31.12.2016 76 55
1.5.–31.8.2016 89 33
1.1.–30.4.2016 73 14

Maksulliset erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät

Tavoite: 0 vrk

Ajanjakso Maksullisia erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä (kpl)
1.9.–31.12.2018
1.5. 31.8.2018 6
1.1.–30.4.2018 3
1.9.–31.12.2017 0
1.5.–31.8.2017 1
1.1.–30.4.2017 1
1.9.–31.12.2016 0
1.5.–31.7.2016 0
1.1.–30.4.2016 0

Hoivapalvelut

Lain velvoite: alle 90 vrk

Ajanjakso    

Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen (vrk) Palvelupäätöksestä yli 90 vrk hoivapaikkaa odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson lopussa*
1.9.–31.12.2018 26 0
1.5. 31.8.2018 26 0
1.1.–30.4.2018 28 0
1.9.–31.12.2017 31 0
1.5.–31.8.2017 33 0
1.1.–30.4.2017 34 0
1.9.–31.12.2016 36 2
1.5.–31.8.2016 28 0
1.1.–30.4.2016 28 0
1.9.–31.12.2015 29 0
1.5.–31.8.2015 35 1
1.1.–30.4.2015 36 1

* espoolaiset, joille ei ole pystytty tarjoamaan tai järjestämään väliaikaisesti tarpeenmukaista hoivapaikkaa