Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki (§ 26: Odotusaikojen julkaiseminen, katso Finlex) velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat julkaistaan kahden vuoden ajalta. Odotusajat julkaistaan tällä sivulla kolme kertaa vuodessa. Lisäksi odotusajat ovat esillä Espoon kaupungin palvelukeskusten seinällä, ja ne toimitetaan tiedoksi Espoon vanhusneuvostolle.

Keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin

1.1.–
30.4.
2018  
1.5.–
31.8.
2018  
1.9.–
31.12.
2018  
1.1.–
30.4.
2019 
1.5.–
31.8.
2019 
1.9.–
31.12.
2019 
 
Ikääntyneiden avopalvelut

Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille
Lain velvoite: viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
Keskimääräinen odotusaika arviointipyynnöstä arvion
toteutukseen (arkipv)
6 6 4 2 n/a 5
Arviointipyynnöstä arvion toteutusta yli 7 arkipv odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana 5 21 11 2 n/a 7
Omaishoidontuki 50 vuotta täyttäneille 
Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskimääräinen odotusaika (vrk) päätökseen hakemuksen saapumisesta  35 25 22 19 21 22
Hakemuksen saapumisesta yli 90 vrk päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä 0 0 0 0 1 0
Säännöllinen kotihoito
Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskim. odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen (vrk) 0 0 0 0 0 0
Päätöksestä yli 90 vrk palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä 0 0 0 0 0 0
Sairaalapalvelut 

Geriatrian poliklinikka
 
Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskimääräinen odotusaika lähetteen saapumisesta geriatrian poliklinikan ensikäyntiin (vrk)* 48 61 83 75 60 81
Yli 90 vrk lähetteen saapumisesta ensikäyntiä geriatrin poliklinikalle odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana* 4 6 48 38 13 11
Hoivapalvelut 

Hoiva-asuminen

Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen (vrk) 28 26 26 25 25 25
Palvelupäätöksestä yli 90 vrk hoivapaikkaa odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson lopussa** 0 0 0 0 0 0

* Vuonna 2018 Muistipoliklinikka
**espoolaiset, joille ei ole pystytty tarjoamaan tai järjestämään väliaikaisesti tarpeenmukaista hoivapaikkaa