Vammaispalvelujen hakemusten käsittelyajat

Kun vammainen henkilö tai hänen omaisensa on ottanut yhteyttä vammaispalveluun, kaupungin on aloitettava palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen seitsemän arkipäivän sisällä yhteydenotosta.

Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on tehnyt palveluhakemuksen. Joskus asian selvittäminen vaatii erityisestä syystä pidemmän käsittelyajan.

Hakemuksen eteneminen vireillepanosta selvitykseen

0–7 päivää, hakemusten lukumäärä 0–7 päivässä käsiteltyjen hakemusten osuus %

yli 7 päivää,
hakemusten lukumäärä

huhtikuu 287 98 % 5
maaliskuu 400 91 % 42
helmikuu 252 95 % 14
tammikuu 162 97 % 5

Yli 90 päivää käsittelyä odottaneet hakemukset

Päivämäärä Hakemusten lukumäärä
7.5. 20
4.4. 38
18.3. 48
6.3. 57
18.2. 65
11.2. 91

Keskimääräinen hakemusten käsittelyaika, kalenteripäiviä vireillepanosta päätökseen

huhtikuu 42
maaliskuu 37
helmikuu 43
tammikuu 37
joulukuu 36