Vammaispalvelujen hakemusten käsittelyajat

Kun vammainen henkilö tai hänen omaisensa on ottanut yhteyttä vammaispalveluun, kaupungin on aloitettava palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen seitsemän arkipäivän sisällä yhteydenotosta.

Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on tehnyt palveluhakemuksen. Joskus asian selvittäminen vaatii erityisestä syystä pidemmän käsittelyajan.

Käsittelyaika hakemuksen saapumisesta sen käsittelyn aloittamiseen vammaispalveluissa vuonna 2017-2019

Käsittelyn ajankohta Hakemuksen käsittely aloitettu, keskimäärin työpäiviä (raja-arvo 7 pv) Hakemus otettu käsittelyyn 7 päivän määräajassa, osuus % (tavoite 100 %)
2019
helmikuu 13,7 72,0 %
tammikuu 17,2 68,0 %
2018
joulukuu 21,6 69,0 %
marraskuu 6,9 82,1 %
lokakuu 8,6  78,6 %
syyskuu 12,2 71,4 %
elokuu 11,8 75,8 %
heinäkuu 14,9 66,5 %
kesäkuu 20,4 70,7 %
toukokuu 25,2 58,1 %
huhtikuu 10,8 72,8 %
maaliskuu 9,6 75,7 %
helmikuu 10,0 74,4 %
tammikuu 7,5 81,6 %
2017
joulukuu 9,9 74,1 %
marraskuu 19,3 61,3 %
lokakuu 16,9 58,9 %
syyskuu 18,8 55,8 %
elokuu 19,3 58,8 %
heinäkuu 19,2 50,9 %
kesäkuu 19,2 51,5 %
toukokuu 23,3 45,5 %
huhtikuu 18,9 48,8 %
maaliskuu 11,7 61,8 %
helmikuu 9,9 61,3 %
tammikuu 3,6 83,7 %

Käsittelyaika hakemuksen saapumisesta päätöksen tekemiseen vammaispalveluissa vuonna 2017-2019

Käsittelyn ajankohta Päätöksen tekemiseen käytetty aika keskimäärin, päiviä (raja-arvo 90 pv) 90 päivän määräajassa tehtyjen päätösten osuus (tavoite  100 %)
2019
helmikuu 42,3 87,8 %
tammikuu 36,3 90,6 %
2018
joulukuu 46,1 90,6 %
marraskuu 42,4 87,2 %
lokakuu 46,4 83,4 %
syyskuu 48,8 81,6 %
elokuu 37,6 91,8 %
heinäkuu 33,4 92,7 %
kesäkuu 47,4 85,0 %
toukokuu 47,3 83,1 %
huhtikuu 40,4 89,3 %
maaliskuu 42,4 86,3 %
helmikuu 38,8 89,3 %
tammikuu 31,4 89,4 %
2017
joulukuu 29,6 94,1 %
marraskuu 39,1 88,2 %
lokakuu 44,3 85,1 %
syyskuu 40,0 86,9 %
elokuu 36,4 89,2 % 
heinäkuu 41,6 83,0 %
kesäkuu 42,8 83,1 %
toukokuu 49,8 79,8 %
huhtikuu 44,0 81,8 %
maaliskuu 40,2 84,3 %
helmikuu 34,3 90,9 %
tammikuu 32,0 94,8 %