Vammaispalvelujen hakemusten käsittelyajat

Kun vammainen henkilö tai hänen omaisensa on ottanut yhteyttä vammaispalveluun, kaupungin on aloitettava palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen seitsemän arkipäivän sisällä yhteydenotosta.

Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on tehnyt palveluhakemuksen. Joskus asian selvittäminen vaatii erityisestä syystä pidemmän käsittelyajan.

Hakemuksen eteneminen vireillepanosta selvitykseen

0–7 päivää, hakemusten lukumäärä 0–7 päivässä käsiteltyjen hakemusten osuus %

yli 7 päivää,
hakemusten lukumäärä

heinäkuu 272 99 % 4
kesäkuu 364 97 % 12
toukokuu 417 97 % 12
huhtikuu 287 98 % 5
maaliskuu 400 91 % 42
helmikuu 252 95 % 14
tammikuu 162 97 % 5

Yli 90 päivää käsittelyä odottaneet hakemukset

Hakemusten jonotilanne kuun lopussa (poikkileikkaustieto) 2019 Heinäkuu
Yli 90 pv vireillä olleita hakemuksia (lkm) 11
Käsittelemättömiä hakemuksia yhteensä (lkm) 412
Yli 90-päiväisten hakemusten osuus kaikista vireillä olevista hakemuksista % 2,7
Alle 90-päiväisten hakemusten osuus kaikista vireillä olevista hakemuksista % 97,3

Keskimääräinen hakemusten käsittelyaika, kalenteripäiviä vireillepanosta päätökseen

heinäkuu 39,5
kesäkuu 36
toukokuu 36
huhtikuu 42
maaliskuu 37
helmikuu 43
tammikuu 37
joulukuu 36