Hoitotakuutilastot, vuosi 2011

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Hoitotakuun toteutuminen tammi-joulukuussa 2011

Yhteydensaanti
Terveysasemilla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittajan numero tallentuu järjestelmään ja terveysasemalta soitetaan takaisin asiakkaalle saman päivän aikana, pääsääntöisesti kahden tunnin sisällä yhteydenotosta.

Suun terveydenhuollossa ei takaisinsoittojärjestelmää ole. Vastausprosentti jää alle 80, mutta soittajissa on mukana sama numero useampaan kertaan, joten todellisuudessa vastausprosenttia suurempi osuus soittajista on saanut yhteyden hammashoitolaan. Yhteydensaantia parannetaan suun terveydenhuollossa keskittämällä ajanvaraus ja ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä vuoden 2012 aikana.

Pääkaupunkiseudun yhteisessä terveyspalvelujen puhelinneuvonnassa 10023 on vastattu vuoden aikana keskimäärin 80 % puheluista ja jonotusaika on ollut keskimäärin 98 sekuntia.

Hoidon tarpeen arviointi
Terveysasemilla tehdään hoidon tarpeen arviointi pääsääntöisesti puhelimessa heti yhteydenottopäivänä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, arviointi tehdään hoitajan/ lääkärin vastaanotolla 0-3 vuorokauden kuluessa.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa (lainsäädännön vaatimus 3 kk)
Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ”kolmas vapaa aika” terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Tilanne on huonontunut syksyn aikana, mutta hoitotakuuvaatimukset kuitenkin täyttyvät.

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa (lainsäädännön vaatimus 6 kk)
Hammaslääkärin vastaanotolle pääsee keskimäärin vajaassa kahdessa kuukaudessa ja suuhygienistin vastaanotolle reilussa kuukaudessa.

Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa
Espoo ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä. HUS tiedottaa itse jonoistaan internetissä.

Hoitotakuun toteutuminen Espoossa vuonna  2011

2011

tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

takaisinsoitto-%, terveys-asemat

98

99

98

99

98

100

100

100

99

100

100

100

vastaus-%, hammas-hoitolat

79

75

73

75

79

78

76

77

76

77

76

59

odotusaika  (T3) lääkärin vastaanotolle vrk

-

27

25

30

37

40

42

28

41

38

42

42

odotusaika hammas-lääkärin tarkastuk-seen, vrk

58

53

50

52

56

56

36

78

62

52

50

48

odotusaika suu-hygienistin tarkastuk-seen, vrk

37

33

37

37

38

37

31

47

33

31

31

35

Terveydenhoidon yksiköiden on tiedotettava väestölle hoitotakuun toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa.