Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen yksikön ja lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu

Perusterveydenhuollon puhe- ja toimintaterapia, psykologipalvelu sekä lastenpsykiatrisen yksikön palvelut kuuluvat kiireettömän hoidon piiriin. Kiireettömän hoidon hoitotakuu on kolme kuukautta.

Päivitämme odotusajat tälle nettisivulle neljä kertaa vuodessa.

Lastenpsykiatrinen yksikkö

Palveluun pääsyn odotusaika viikoissa

Vuosi 2020

Q1 Q2 Q3 Q4
6,6  8 6,3 11,6

Kuntoutuspalvelut

Palveluun pääsyn odotusaika 

vuodenvaihde 2020-2021 Q2 Q3 Q4
Puheterapia  2 kk
Toimintaterapia  3 kk
Psykologipalvelu  3 kk
Moniammatillinen työskentely  3 kk


Odotusaika vaihtelee alueittain.