Lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu

Odotusajat tammikuussa 2018

Lasten kuntoutuspalvelut

Tammikuussa odotusaika oli puheterapiaan 2½ kuukautta, toimintaterapiaan 2½ kuukautta, lasten psykologille 3 kuukautta ja moniammatilliseen työskentelyyn 3½ kuukautta.

Perheneuvolapalvelut

Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli tammikuussa suomenkielisissä palveluissa toimipisteestä riippuen 4-8 viikkoa, ruotsinkielisessä palvelussa 3 viikkoa ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin 9 viikkoa.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Odotusaika ensimmäiselle kiireelliseksi arvioidulle käynnille oli tammikuussa noin 2 kuukautta ja kiireettömäksi arvioidulle käynnille 5 kuukautta. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa puhelimitse vuorokauden sisällä ja jalkautuva starttitiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin 1 viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.

Tilastoa päivitetään kolme kertaa vuodessa.