Todistusmaksut

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut (asiakasmaksuasetus 23 §)

Pelkästään lyhytaikaisen sairaslomatodistuksen saamiseksi ei pääsääntöisesti anneta lääkäriaikaa. Tarvittaessa lyhyttä sairaslomaa varten voi saada todistuksen terveysaseman tai päivystyksen hoitajalta.

Ajokortti- ja T-todistuksia varten voidaan antaa aikoja lääkärille. Näissä tapauksissa ei tarvita edeltävää terveydenhuollon ammattihenkilön arviota hoidon tarpeesta. Hoitotakuulainsäädäntö antaa terveyskeskukselle kuitenkin mahdollisuuden priorisoida sairauksien hoitoa. Lainsäädännön aikarajat eivät koske terveystarkastuksia.

Todistukset annetaan asiakkaalle suomeksi tai ruotsiksi. Muunkieliset todistukset asiakkaan tulee itse omalla kustannuksellaan käännättää.

Holhousviranomaisen pyynnöstä annetut todistukset ovat maksuttomia, muutoin maksullisia (50,80 euroa).

Maksulliset todistukset

Ajokorttitodistukset 61,00 euroa

 • Normaalit ajokorttiin liittyvät todistukset sekä
 • Ajokyvyn arviointiin liittyvät todistukset

Muut maksulliset todistukset 50,80 euroa

 • Hammaslääkärin vakuutusyhtiölle antama todistus hammas- ja leukatapaturmasta
 • Lääkärinlausunto E
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus)
 • Lääkärintodistus elintarvikkeita ja talousvettä käsittelevästä henkilöstä (elintarviketodistus)
 • Puolustusvoimien terveystarkastuslomake vapaaehtoisena palvelukseen tai  YK-joukkoihin hakeville
 • Terveysmatkalähete
 • Vaihto-oppilastodistukset (tehdään, mikäli vaihto on pakollinen osa opintoja)
 • Muut hoitoon liittymättömät vapaamuotoiset todistukset (esim. matkanjärjestäjää tai asunnonhakua varten)
 • Lääkärintodistus HIV-tutkimuksesta viisumianomusta varten
 • Lääkärinlausunto ampuma-aselupaa varten

Yksityisille lääkäriasemille ohjataan seuraavat todistukset

 • Ilmailuhallituksen todistus
 • Urheilusukeltajan lääkärintodistus
 • Muut harrastuksiin liittyvät todistukset
 • Vaihto-oppilastodistukset (mikäli vaihto ei ole pakollinen osa opintoja)
 • Muut todistukset, joita ei ole edellä todettu terveysaseman todistuksiksi
   

Maksuttomat todistukset

 • Asevelvolliselle palvelukelpoisuudesta annettava lääkärinlausunto
 • Hakemukset, lausunnot, lähetteet toiseen sairaanhoitolaitokseen tai vanhainkotiin pääsemistä varten
 • Joukkorokotustodistus
 • Kuolintodistus
 • Lausunto VPL:n ja SHL:n mukaista kuljetuspalvelutukea varten
 • Lähete lääkinnälliseen kuntoutukseen
 • Lääkärinlausunto B (sairaslomaa, sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan hakemista, kuntoutusta, erityiskorvattavia lääkkeitä ja kliinisiä ravintovalmisteita varten tai verotusta varten)
 • Lääkärinlausunto C tai D (lapsen hoitotukea varten, vammaistukea varten, eläkkeensaajien hoitotukea varten, lapsen vanhempien erityishoitorahaa varten)
 • Lääkärinlausunto invalidien kantakorttia varten
 • Lääkärinlausunto raskauden keskeytystä varten (AB1, AB2)
 • Lääkärinlausunto sterilointia varten ( St1, St2)
 • Lääkärintodistus A
 • Lääkärintodistus lapsen äkillisestä sairaudesta virkavapauden tai työloman myöntämistä varten
 • Lausunto rintamaveteraanien kuntoutushakemusta varten
 • Terveyskeskuksen/sairaanhoitolaitoksen todistus matkakustannusten korvausta varten (Sv 67)
 • Veteraanien kaikki todistukset