Asiakasmaksun alentaminen tai maksusta vapauttaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Voit hakea asiakasmaksun alentamista tai maksuvapautusta, jos et voi maksaa asiakasmaksua taloudellisen tilanteesi takia.

Alentamista tai vapautusta voit hakea sosiaalihuollon maksuista sekä terveydenhuollon maksuista, jotka määräytyvät tulojen mukaan.

Sosiaalihuollon maksut ja tuloihin perustuvat terveydenhuollon maksut

Maksun alentamista tai vapautusta voi hakea esimerkiksi:

  • kotihoidon maksuista
  • lapsiperheiden kotipalvelun maksuista
  • vammaispalvelujen maksuista
  • mielenterveys- ja päihdepalvelujen maksuista (ei vieroitushoito)
  • pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista
  • pitkäaikaisen asumispalvelun maksuista.

Hakeminen

Voit hakea asiakasmaksun alentamista täyttämällä asiakasmaksun alennushakemus -lomakkeen (pdf, 641 Kt) ja palauttamalla sen liitteineen asiakasmaksuyksikköön.

Voit hakea alentamista myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Kirjoita hakemukseen selkeästi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä alkaen sekä millä perusteilla. Liitä hakemukseen selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Löydät listan tarvittavista liitteistä hakemuslomakkeesta. Huomioithan, että liitteiden puuttuminen viivästyttää käsittelyä.

Sinulla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli taloudellinen tilanteesi muuttuu. Virheellisiin tietoihin perustunut päätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Päätös alennuksesta tai vapautuksesta tehdään yleensä hakemuskuukauden alusta alkaen. Päätös tehdään aina asiakkaan taloudellisen tilanteen ja yksilöllisen harkinnan perusteella.

Asiakasmaksujen alentamista koskevat hakemukset käsitellään sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuyksikössä. Asiakasmaksun alentaminen tai siitä vapauttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992 11§).

Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut

Terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja ovat mm. terveyskeskuksen, suun terveydenhuollon, lyhytaikaisen laitoshoidon, vieroitushoidon ja fysioterapian käyntimaksut.

Näistä maksuista ei voi hakea alennusta, mutta tietyille asiakasryhmille ne ovat maksuttomia. Lisäksi joillekin maksuille on asetettu vuotuinen maksukatto. Lisätietoja löydät Asiakasmaksut-sivulta.

Jos olet tyytymätön terveydenhuollon tasasuuruiseen asiakasmaksuun, katso toimintaohjeet Oletko tyytymätön terveydenhuollon asiakasmaksuun -sivulta.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut ja korvaukset -yksikkö
PL 207 02070 Espoon kaupunki
Sähköposti asiakasmaksut@espoo.fi
Puhelin 09 8165 7261 arkisin klo 9–13

Liitetiedostot