Asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään esimerkiksi terveyskeskuskäynneistä, hammashoidosta, kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluista, asumispalveluista, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen (pdf, 226 Kt)

Peruuta aika, jos et pääse vastaanotolle! Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 50,80 euroa.

Aika pitää peruuttaa viimeistään vastaanottoa edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä. Peruutuksen voi tehdä puhelimitse aukioloaikoina tai netissä ympäri vuorokauden. www.espoo.fi/peruuta

Klikkaa alla olevia otsikoita, niin saat esille tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Terveyskeskus

Käyntimaksut terveysasemilla

Espoon omilla terveysasemilla lääkärikäynti arkipäivisin maksaa 16,40 euroa / käynti. Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä kalenterivuoden aikana. Kolmannen lääkärikäynnin jälkeen käyntimaksuja ei enää peritä saman kalenterivuoden aikana.

Käyntimaksua ei peritä seuraavilta ryhmiltä:

 • alle 18-vuotiaat
 • täyttä kansaneläkettä saavat
 • valtion maksaman laskennallisen korvauksen piirissä olevat pakolaiset
 • päätoimiset opiskelijat
 • takuueläkettä saavat
 • eläketukea saavat
 • työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat
 • Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät
 • varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet.

Kun tulet terveysasemalle, muista esittää potilastoimistossa todistus vapautusryhmään kuulumisesta.

 • Jos olet opiskelija, esitä voimassa oleva opiskelijakortti tai oppilaitoksesta saatu opiskelutodistus. Vapautus voidaan merkitä todistuksen mukaan joko lukukauden tai lukuvuoden loppuun saakka.
 • Jos saat työttömyyskorvauksen peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumisrahaa, esitä Kelan todistus maksetuista tuesta; todistuksen voi esittää tulosteena tai esim. älypuhelimesta. Vapautus voidaan merkitä kolmeksi (3) kuukaudeksi enintään neljä viikkoa vanhalla todistuksella.
 • Jos saat täyttä kansaneläkettä tai takuueläkettä, esitä eläkepäätös.
 • Jos kuulut veteraaniryhmiin, esitä rintamaveteraanitunnus, elinkorkopäätös tai Sota-arkiston todistus.

Käyntimaksusta vapautus koskee vain espoolaisia ja se on voimassa Espoon omilla terveysasemilla arkipäivisin.

Käyntimaksua ei peritä espoolaisilta, jos lääkärikäynnin aiheena on pelkästään terveysneuvonta tai terveystarkastus. Tällaisia maksuttomia lääkärikäyntejä ovat

 • käynti neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
 • terveystarkastuskäynti ajokortin tai T-todistuksen saamiseksi
 • asevelvollisen ennakkotarkastus
 • perhesuunnittelukäynti (jos käyntiin ei sisälly sairaanhoitoa)
 • tartuntatautilain mukainen käynti (esim. salmonellan tai sukupuolitaudin hoito) tai
 • arvio mielenterveyslain mukaisen tarkkailulähetteen tarpeesta.
 

Käynnit terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoilla ovat maksuttomia. Mikäli hoitajan vastaanottokäynnin yhteydessä tarvitaan lääkärin arvio, käynnistä peritään maksu yllä olevien periaatteiden mukaisesti.

Terveyskeskusmaksu kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuotuista maksukattoa.

Katso lääkärintodistuksiin liittyvät maksut.

Päivystysmaksut Jorvissa iltaisin ja viikonloppuisin

Yleislääkäripäivystys

Arkisin klo 16.00–20.00 käynti Jorvin yleislääkäripäivystyksessä maksaa 16,40 euroa.

Käyntimaksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaniryhmiin kuuluvilta. Kun espoolainen on maksanut Jorvin yleislääkäripäivystyksen käyntimaksun tai Espoon terveysasemilla perittävän käyntimaksun yhteensä kolme kertaa saman kalenterivuoden aikana, käyntimaksuja ei sinä vuonna enää peritä.

Arkisin klo 20.00–08.00 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden käynti Jorvin päivystyksessä maksaa 32,70 euroa.

Päivystysmaksu peritään jokaisesta käynnistä, sillä ei ole vuosikohtaista ylärajaa. Päivystysmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaniryhmiin kuuluvilta.

Erikoissairaanhoidon päivystys

Jorvin erikoissairaanhoidon päivystyksen poliklinikkamaksu on 32,70 euroa ympäri vuorokauden.

Poliklinikkamaksu peritään jokaisesta käynnistä, sillä ei ole vuosikohtaista ylärajaa. Poliklinikkamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta. Veteraaniryhmät on vapautettu poliklinikkamaksusta.

HUS vastaa kokonaisuudessaan päivystystoiminnasta ja sitä koskevista asiakasmaksuista.

Hammashoito

Käynti suuhygienistillä maksaa 10,20 euroa ja käynti hammaslääkärillä maksaa 13,10 euroa. Lisäksi peritään toimenpidekohtaisia maksuja, jotka vaihtelevat tehtyjen toimenpiteiden mukaan.

Erikoishammashoidon maksu on 19,20 euroa / käynti.

Peruuttamattomasta ajasta laskutetaan 50,80 euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.  Peruuta aikasi verkossa (www.espoo.fi/peruuta) tai soittamalla viesti vastaajaan (24h) puh 09 816 30300.

Kunnallisen hammashoidon asiakasmaksuja ei eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (maksu käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta, oikomislaitteen häviäminen tai vahingoittuminen ohjeiden vastaisen käytön tai huolimattomuuden vuoksi) peritä alle 18-vuotiailta.

Maksua ei myöskään peritä henkilöltä, jolla on rintamamiestunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus eräisiin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Edellä mainittuja ryhmiä lukuun ottamatta kunnallinen hammashoito on maksullista kaikille. Hammashoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Hammashoidon asiakasmaksut perustuvat valtakunnalliseen maksuasetukseen. Lasku lähetetään hoitokäynnin jälkeen asiakkaalle kotiin.

Todistuksesta, joka ei liity hoitoon (esim. todistus vakuutusyhtiölle), laskutetaan 50,80 euroa.

Tarkemmat hintatiedot saa hammashoitoloista. Hoidon alussa voi pyytää kustannusarvion. Hoidon päätyttyä kannattaa kysyä laskun loppusummaa. Kela korvaa yksityishammashoidon kustannuksista noin 35 prosenttia. Muistathan, että kunnallisesta hoidosta ei saa Kela-korvausta.

Esimerkkihinnasto

 • Käyntimaksu 10,20 €, 13,10 € tai 19,20 € riippuen vastaanottajasta
 • Tutkimus 8,40 €, 18,90 € tai 37,50 € riippuen tutkimuksen laajuudesta
 • Röntgentutkimus 8,40 € kuva, OPTG 18,90 €
 • Puudutus 8,40 €
 • Hammaskiven poisto 37,50–54,90 €
 • Hampaan paikkaus täytteen koosta riippuen alkaen 18,90 €
 • Juurihoito käynnin pituudesta riippuen, alkaen 18,90 € käynti
 • Hampaan poisto vaikeusasteesta riippuen, alkaen 18,90 € käynti
 • Irrotettavat hammasproteesit 183,50 € + laboratoriokustannukset
 • Irrotettavat metallirunkoiset osaproteesit 222,70 € + laboratoriokustannukset
 • Toimenpidemaksut vaihtelevat vaativuuden mukaan 8,40–222,70 €
 • Peruuttamatta jätetystä hammashoitoajasta/viimehetken peruutuksesta 50,80 €

Tiedustelut hammashoidon laskuista ja maksuista

Mikäli sinulla on tiedusteltavaa hammashoidon laskuista ja maksuista, ota yhteyttä sähköpostitse hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu on 50,80 euroa.

Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy; asiakkaan on annettava selvitys hyväksyttävästä syystä omalle terveysasemalle.

Maksu peritään peruuttamattomasta lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Aika pitää peruuttaa viimeistään vastaanottoa edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.

Peruutuksen voi tehdä netissä tai puhelimitse ympäri vuorokauden. www.espoo.fi/peruuta

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin ns. sakkomaksusta. Peruuttamatta jätetystä palvelusta ei peritä maksua, jos peruuttamatta jättämiseen on esitetty hyväksyttävä syy.

Fysioterapia

Yksilöfysioterapia maksaa 9 € hoitokerralta.

Fysioterapian ryhmäkäynneistä peritään maksu fysioterapiajakson mukaan.

Ryhmäkäynnit yksilöllisen suunnitelman mukaisesti:
 • 1–3 ryhmäkäyntiä yhteensä 9,00 €
 • 4–6 ryhmäkäyntiä yhteensä 18,00 €
 • 7 tai useampi ryhmäkäynti yhteensä 27,00 €.

Alle 18-vuotiaita ei laskuteta ryhmäkäynneistä.

Espoon Talouspalvelut lähettää laskun kotiin.

Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettava hoito maksaa 9,00 euroa hoitokerralta. Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta.

Sairaala- ja laitoshoito

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikainen laitoshoito maksaa 38,80 euroa hoitopäivältä.

Maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelunkäyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Laitoksesta lähtöpäivä on maksullinen, mikäli hoito ei jatku samana päivänä toisessa laitoksessa. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.

Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksuna 17,90 euroa hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Lyhytaikainen psykiatrinen laitoshoito maksaa 17,90 euroa hoitopäivältä.

Päivä- ja yöhoidon maksu on 17,90 euroa vuorokaudessa.
Maksu peritään, mikäli potilas on hoidossa vain joko päivällä tai yöllä.

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään korkeintaan seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän yli kolme kuukautta jo laitoshoidon alkamisesta lukien sekä henkilö sen jälkeen, kun hänen ympärivuorokautinen laitoshoitonsa on jatkunut kolme kuukautta ja mikäli hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on hoidettava edelleen laitoksessa.

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suurempituloinen puolisoista, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä kuukausittain vähintään pitkäaikaisen laitoshoidon minimikäyttövara 110 euroa.

Jos pitkäaikainen laitoshoito keskeytyy yli viideksi päiväksi, peritään maksu ainoastaan viideltä ensimmäiseltä päivältä. Jos laitoshoidon keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan (asiakasmaksuasetus 32 §). Kuukaudella tarkoitetaan yhtäjaksoista vähintään yhden kuukauden jaksoa.

Laitoshoidossa olevat ovat oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen myöntämään hoitotukeen. Kuntalaisen hakeutuessa omatoimisesti yksityiseen hoivakotiin huolehtii hän itse kustannuksista.

Maksu lääkärintodistuksesta (asiakasmaksuasetus 23 §)

 • Lääkärin ja hammaslääkärin todistus tai lausunto maksaa 50,80 euroa.
 • Ajokorttitodistus maksaaa 61,00 euroa.
 • Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta.

Polikliiniset fysioterapiakäynnit

Yksilöllinen fysioterapia maksaa 9,00 euroa / hoitokerta.

Sarjassa annettava hoito ja lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia, neuropsykologi, kuntohoitaja, puheterapia) maksaa 9,00 euroa hoitokerralta.

Mikäli asiakas saa saman käynnin aikana useita erilaisia terapioita tai hoitoja, peritään vain yksi sarjahoitomaksu. Sarjahoidon maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Ryhmäterapiakäyntien maksut:

 • ryhmäkäyntejä 3 kertaa, jakso maksaa 9,00 euroa
 • ryhmäkäyntejä 4–6 kertaa, jakso maksaa 18,00 euroa
 • ryhmäkäyntejä 7 kertaa tai enemmän, jakso maksaa 27,00 euroa.

Lisätietoja maksuista

Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista antaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutiimi, p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13.

Laskutuksen yhteystiedot: 
Espoon Talouspalvelut Myyntilaskut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI

p. (09) 8162 9500
ma-pe klo 9–15.

Kotisairaala

Kotisairaalahoito maksaa 17,90 euroa vuorokaudessa sen ajan, jolloin potilas on kotisairaalan kirjoilla.

Erillistä kotisairaalan maksua ei peritä, mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vanhusten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

Potilaan luo tehty yksittäiskäynti, joka ei johda varsinaiseen kotisairaalan hoitojaksoon, maksaa 17,90 euroa.

Kotisairaalahoidon maksu sisältää:

 • Kotisairaalan henkilökunnan käynnit hoidon aikana.
 • Lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalaan johtaneen sairauden takia esim. suonensisäinen antibioottihoito, akuuttiluonteinen kipulääkitys. Lääkityksen muuttuessa pitkäaikaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustannuksista. Jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa kroonisen sairauden uusi lääkehoito esim. sydän- tai verenpainelääke, hän saa siitä reseptin ja vastaa itse pysyväislääkkeensä kustannuksista.
 • Sellaiset vitamiini-, neste- ja ravintovalmisteet, jotka annostellaan suonensisäisesti tai pistoksina (ei ennaltaehkäisyyn tarkoitetut).
 • Potilaan tarvitsemat sairaanhoitotarvikkeet ja apuvälineet samalla tavalla kuin niitä annetaan muillekin kotihoidossa oleville espoolaisille (vaipat, avannevälineet, haavanhoitotarvikkeet, insuliiniruiskut jne.).
 • Kotisairaalan turvin kuntoutumaan siirtyneen potilaan kuntoutusarvion kotona (esim. lonkkaleikkauksen jälkeen). Jos potilas tarvitsee kotona pitkäaikaista kuntoutusta, se anotaan lääkinnällisenä kuntoutuksena kuten muidenkin kotona olevien potilaiden kohdalla.
 • Kotisairaalan lääkärin määräämät laboratorio-, röntgen ym. tutkimukset silloin, kun niihin ei sisälly käyntiä sairaalan tai terveysaseman lääkärin vastaanotolla.
 • Tarvittaessa hoidon aikainen turvapuhelin.
 • Tarvittaessa vainajan kuljetuksen lääketieteellistä ruumiinavausta varten (oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen maksaa valtio).

Kotisairaalahoidon maksu ei sisällä:

 • Potilaan pysyvää lääkitystä (= ennen kotisairaalahoitoa aloitettuja reseptilääkkeitä, kotisairaalahoidon aikana määrättävää kokonaan uutta lääkitystä tai muuta kuin edellä tarkoitettua, kotisairaalamaksuun sisältyvää lääkitystä).
 • Muita kuin kotisairaalan lääkärin määräämiä röntgen- tai muita tutkimuksia sairaalan poliklinikalla tai terveysasemalla.
 • Kuljetuksia sairaalasta kotiin eikä muitakaan kotisairaalahoidon aikana tapahtuvia kuljetuksia.
 • Vainajan kuljetusta hautaamista varten (esim. saattohoitopotilaat).

Kotisairaalahoidon ajalta potilas saa Kelan maksamat etuudet (esim. hoito- ja asumistuen) kuten muutkin avohoidon potilaat.

Geriatrian poliklinikka

 • Käynti geriatrian poliklinikalla lääkärin vastaanotolla maksaa 16,40 euroa käynniltä.
 • Geriatrian poliklinikan lääkärin kotikäynti maksaa 15,00 euroa käynniltä.
 • Muun henkilön kotikäynti maksaa 9,50 euroa käynniltä.

Kotiutustiimin asiakasmaksu

Kotiutustiimin saatto- ja arviointikäynnit ovat maksuttomia. Sen jälkeen maksua peritään 9,50 euroa, mikä on sama kuin tilapäisen kotisairaanhoidon maksu. Yhdeltä päivältä peritään vain yksi maksu, vaikka käyntejä olisi useampia. Jos asiakas on jo kotihoidon tai kotisairaalan maksujen piirissä, kotiutustiimin apu on maksutonta.

Lisätiedot:

Osastojen ja laitosten sosiaalityöntekijät:
puh 09 816 21 (vaihde).

Lisätietoja maksuista:
Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista antaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutiimi, p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13.

Lisätietoja maksukattoon liittyvistä asioista voi kysyä Espoon Talouspalvelujen erityispalveluista p. 09 8162 9500, ma-pe klo 9–15.

Laskutuksen yhteystiedot

Espoon Talouspalvelut Myyntilaskut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI

puh. 09 816 29500
ma-pe klo 9–15.

Liitetiedostot

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut 2021 (pdf, 398 Kt)
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen (pdf, 150 Kt)
Pitkäaikaisen laitoshoidon tuloselvityslomake uusille asiakkaille (pdf, 611 Kt) 
Pitkäaikaisen laitoshoidon tuloselvityslomake vuositarkistusta varten (pdf, 593 Kt)
Suostumuslomake tulotietojen tarkistamista varten (pdf, 177 Kt)

Kotihoito ja kotisairaanhoito

Maksut koskevat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja (mm. turvapuhelin), päivätoimintaa ja omaishoitajan lakisääteistä vapaata. Kotihoidon maksut eivät kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa. Maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja kaupunginhallituksen päätökseen. 

Säännöllinen ja jatkuva kotihoito

Säännöllisestä ja jatkuvasta kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään kuukausimaksu. Se määräytyy palvelun laadun, määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu lasketaan liitteenä olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävistä tuloista. Maksua ei peritä, mikäli kotihoidon palvelujen kuukausimaksu on alle 6,00 euroa.

Tilapäinen kotihoito ja tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään käynnin pituuden mukaan määräytyvä maksu, ks. käyntimaksut tarkemmin kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksuista. Sairaanhoitajan tai muun henkilön tekemä kotikäynti maksaa 9,50 euroa / käynti. Lääkärin kotikäynti maksaa 15,00 euroa / käynti.

Liitteet

Kotihoidon asiakasmaksut 2021 (pdf, 295 Kt)
Kotihoidon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen (pdf, 202 Kt)
Valtakirja (pdf, 19 Kt)

Yhteystiedot

Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista antaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutiimi, p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13.

Postiosoite
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut
PL 207
02070 ESPOON KAUPUNKI

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään käynnin pituuden mukaan määräytyvä asiakasmaksu.

Lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta peritään perheen koon, bruttotulojen ja palvelutarpeen mukainen asiakasmaksu.

Liitteet

Lapsiperheiden kotipalvelun tuloselvityslomake (docx, 84 Kt)
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 2020 (pdf, 357 Kt)
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen (pdf, 198 Kt)

Jos sinulle on myönnetty palveluseteli, voit tutustua Espoon hyväksymiin palveluntuottajiin
sähköisen palvelusetelin sivulla.

Yhteystiedot

Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista antaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutiimi, p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13.

Postiosoite
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut
PL 207
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asumispalvelut

Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sääntelevä asiakasmaksulaki on muuttunut 1.7.2021 alkaen. Lain muutosten myötä sosiaalihuoltolain mukaisten pitkäaikaisten asumispalvelujen maksuista säädetään lain tasolla. Aikaisemmin maksut ovat perustuneet Espoon kaupunginhallituksen päätöksiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisessa tehostetussa palveluasumisessa (vanhusten hoivakodeissa, vammaispalveluissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa) maksuna peritään enintään 85 prosenttia asiakkaan tai 42,5 prosenttia puolisojen nettokuukausituloista. Lähtökohtaisesti asiakkaalle jää omaan käyttöön 15 prosenttia tuloista (puolisoille 57,5 prosenttia). 1.7.2021 alkaen asiakasmaksulaissa on säädetty asiakkaalle jätettävästä ns. vähimmäiskäyttövarasta, joka on tehostetussa palveluasumisessa vähintään 164 euroa kuukaudessa aiemman 257,07 euron sijaan. Lakimuutoksesta johtuen tuloista vähennetään asiakkaan lääkekulut, kun aiemmin lääkekulut on pitänyt kattaa asiakasmaksun jälkeen jäävällä vähimmäiskäyttövaralla. Lisäksi asiakkaan tuloista vähennetään tehostetusta palveluasumisesta koituvat asumisen menot, kun aiemmin kyseinen meno on vähennetty asiakasmaksusta. Laki määrittelee myös jatkossa myös muut tuloista tehtävät vähennykset.

Ns. tavallisessa palveluasumisessa asiakasmaksut peritään 1.7.2021 alkaen samaan tapaan kuin säännöllisessä kotihoidossa. Maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon perusteella. Maksu perustuu jatkossa bruttotuloihin (tulot ennen veroja), joista on vähennetty perheen koon mukainen tuloraja. Maksu on enintään 35 prosenttia bruttotuloista. Jatkossa palveluasumisen asiakkaat maksavat tulosidonnaisen asiakasmaksun lisäksi palveluasumiseen kuuluvasta ateriapalvelusta 247 euroa kuukaudessa. Aiemmin asiakasmaksu on kattanut asiakkaan saaman palvelun kokonaisuudessaan. Asiakasmaksun ja ateriamaksun jälkeen ei jatkossa enää ole erillistä määriteltyä vähimmäiskäyttövaraa. Asiakas maksaa itse asumiseen liittyvät kustannukset, eikä näitä kustannuksia vähennetä maksua määrättäessä.

Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu

Lyhytaikainen hoito asumisyksikössä maksaa 26 euroa hoitopäivältä. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Lisätietoja maksuista

Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista antaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutiimi, p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13.

Postiosoite
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut
PL 207
02070 ESPOON KAUPUNKI

Liitteet

Pitkäaikaisen palveluasumisen asiakasmaksut 2021 (pdf, 398 Kt)
Pitkäaikaisen palveluasumisen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen (pdf, 162 Kt)
Valtakirja (pdf, 19 Kt)
Pitkäaikaisen palveluasumisen tuloselvitys uusille asiakkaille (pdf, 255 Kt)
Pitkäaikaisen palveluasumisen tuloselvitys vuositarkistusta varten (pdf, 260 Kt)
Suostumuslomake tulotietojen tarkistamista varten (pdf, 177 Kt)
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen (pdf, 153 Kt)
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tuloselvityslomake uusille asiakkaille (pdf, 611 Kt)
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tuloselvityslomake vuositarkistusta varten (pdf, 593 Kt)
Hakemus: Lääkekustannusten huomiointi tehostetun palveluasumisen asiakasmaksussa (pdf, 504 Kt)

Lisätietoja laskuista

Puhelin
Puhelintiedustelut ma-pe klo 9–15
09 816 29500

Postiosoite
Espoo Talouspalvelut
Asumispalvelut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti
talouspalvelut@espoo.fi

Asumiskustannukset

Ikääntyneen henkilön asumiskustannukset ja tuet poikkeavat tavallisista asumiskustannuksista seuraavissa tapauksissa:

Kansaneläkelaitoksen (KELA) asumistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki

Kela tukee eläkkeensaajan hoitotuen avulla sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Lisätietoja Kelasta.

Kotitalousvähennys verotuksessa

Vähennykseen oikeuttavat tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö, asunnon sekä vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Kotitalousvähennystä ei voi saada kaupungin laitoksissa eikä kaupungin ostopalveluilla hankituissa asumispalveluyksiköissä.

Lisätietoja verovirastosta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Lisätietoja ARAsta.

Muualla Espoo.fi -sivuilla

Palveluseteli hoiva-asumiseen

Muualla verkossa

Kansaneläkelaitos (Kela)
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Suuri osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluista on asiakkaille maksuttomia.

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito maksaa 38,80 euroa hoitopäivältä. Maksu kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalta peritään lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta 17,90 euroa hoitopäivältä.

Osastovieroitushoito maksaa 38,80 euroa hoitopäivältä. Maksu peritään sekä kaupungin itse tuottamista että ostopalveluna järjestettävistä palveluista. Maksu kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalta peritään lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta 17,90 euroa hoitopäivältä.

Lyhytaikainen psykiatrinen laitoshoito maksaa 17,90 euroa hoitopäivältä.

Pitkäaikaisen asumispalvelun hinta määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Espoon kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista. Käyttövaraksi asiakkaalle jää 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 256,13 euroa kuukaudessa (vuonna 2020), joka on toimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruokaosuudella.

Jos asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan elänyt avioliitossa tai avoliitossa ja asiakas on puolisoista suurempituloinen, on asiakasmaksu enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Asumispalveluja saavat ovat oikeutettuja Kansaeläkelaitoksen myöntämiin etuuksiin (mm. eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki) ja kuuluvat avohuollon terveyspalvelujen piiriin.

Yhteystiedot

Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista antaa sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutiimi, p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13.

Postiosoite
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut
PL 207
02070 ESPOON KAUPUNKI

Vammaispalvelut

Espoo järjestää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palveluja omana toimintana, ostopalveluna ja kuntayhtymien tuottamana. Kuntayhtymät ja muut kunnat määrittelevät ja perivät oman toimintansa asiakasmaksut. Muissa palveluissa noudatetaan Espoon kaupunginhallituksen vahvistamia asiakasmaksuja.

Palvelut ovat maksullisia, ellei niitä ole lainsäädännössä määritelty maksuttomiksi. Lainsäädännössä on määritelty asiakkaalle jäävä riittävä käyttövara maksukyvyn mukaisesti määräytyvissä palveluissa (pitkäaikainen laitoshoito ja perhehoito sekä sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu).

Asiakasmaksujen maksuaikaan voi tarvittaessa hakea pidennystä. Mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne tai muut harkinnanvaraiset huollolliset seikat edellyttävät, voidaan asiakasmaksua alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä.

Kaupunginhallituksen 11.1.2021 vahvistamat asiakasmaksut on luettavissa liitteestä Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2021 alkaen (pdf, 213 Kt)

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen (pdf, 197 Kt)  Liitetiedostoista löydät myös tarkempaa tietoa asiakasmaksujen perimisestä sekä kuntayhtymien asiakasmaksuista.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) sekä Espoon kaupunginhallituksen päätöksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Muualla espoo.fi-sivustolla

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen
Perintä ja laskutus Espoossa
Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut

Muuta aiheesta

Finlex.fi
Kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjat