Vammaispalvelujen asiakasmaksut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoo järjestää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palveluja omana toimintana, ostopalveluna ja kuntayhtymien tuottamana. Kuntayhtymät ja muut kunnat määrittelevät ja perivät oman toimintansa asiakasmaksut. Muissa palveluissa noudatetaan Espoon kaupunginhallituksen vahvistamia asiakasmaksuja.

Palvelut ovat maksullisia, ellei niitä ole lainsäädännössä määritelty maksuttomiksi. Lainsäädännössä on määritelty asiakkaalle jäävä riittävä käyttövara maksukyvyn mukaisesti määräytyvissä palveluissa (pitkäaikainen laitoshoito ja perhehoito sekä sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu).

Asiakasmaksujen maksuaikaan voi tarvittaessa hakea pidennystä. Mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne tai muut harkinnanvaraiset huollolliset seikat edellyttävät, voidaan asiakasmaksua alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä.

Kaupunginhallituksen 12.2.2018 vahvistamat asiakasmaksut on luettavissa liitteestä Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2018 alkaen (pdf, 290 Kt)

Liitetiedostoista löydät myös tarkempaa tietoa asiakasmaksujen perimisestä sekä kuntayhtymien asiakasmaksuista.