Terveyskeskusmaksut

Käyntimaksut terveysasemilla

Espoon omilla terveysasemilla arkipäivisin peritään käyntimaksua 16,40 euroa kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä kalenterivuoden aikana. Kolmannen lääkärikäynnin jälkeen käyntimaksuja ei enää peritä saman kalenterivuoden aikana.

Käyntimaksua ei peritä seuraavilta ryhmiltä:

  • alle 18-vuotiaat
  • täyttä kansaneläkettä saavat
  • valtion maksaman laskennallisen korvauksen piirissä olevat pakolaiset
  • päätoimiset opiskelijat
  • takuueläkettä saavat
  • eläketukea saavat
  • työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat
  • Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät
  • varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet

Käyntimaksusta vapautus koskee vain espoolaisia ja se on voimassa Espoon omilla terveysasemilla arkipäivisin. Saadakseen vapautuksen maksusta vapautusryhmään kuuluvan tulee terveysasemalla asioidessaan esittää potilastoimistossa todistus vapautusryhmään kuulumisesta. Tällöin asiakas voidaan vapauttaa maksusta todistuksen esittämispäivästä lähtien.

Opiskelijoiden on terveyskeskuksessa asioidessaan näytettävä voimassa oleva opiskelijakortti tai oppilaitoksesta saatu opiskelutodistus, josta selviää läsnäolotieto. Vapautus voidaan merkitä todistuksen mukaan joko lukukauden tai lukuvuoden loppuun saakka. Työttömyyskorvauksen peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumisrahaa saavien tulee esittää Kelan todistus maksetuista tuesta; todistuksen voi esittää tulosteena tai esim. älypuhelimesta. Vapautus voidaan merkitä kolmeksi (3) kuukaudeksi enintään neljä viikkoa vanhalla todistuksella. Täyden kansaeläkkeen tai takuueläkkeen saaminen todistetaan näyttämällä eläkepäätös. Veteraaniryhmiin kuuluminen todistetaan rintamaveteraanitunnuksella, elinkorkopäätöksellä tai Sota-arkiston todistuksella.

Käyntimaksua ei peritä espoolaisilta, jos lääkärikäynnin aiheena on pelkästään terveysneuvonta tai terveystarkastus. Tällaisia maksuttomia lääkärikäyntejä ovat käynti neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, terveystarkastuskäynti ajokortin tai T-todistuksen saamiseksi, asevelvollisen ennakkotarkastus, perhesuunnittelukäynti (jos käyntiin ei sisälly sairaanhoitoa), tartuntatautilain mukainen käynti (esim. salmonellan tai sukupuolitaudin hoito) tai arvio mielenterveyslain mukaisen tarkkailulähetteen tarpeesta.

Käynnit terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoilla ovat maksuttomia. Mikäli hoitajan vastaanottokäynnin yhteydessä tarvitaan lääkärin arvio, käynnistä peritään maksu yllä olevien periaatteiden mukaisesti.

Terveyskeskusmaksu kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuotuista .

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu on 50,80 euroa. Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy; asiakkaan on annettava selvitys hyväksyttävästä syystä omalle terveysasemalle.

Maksu peritään peruuttamattomasta lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Peruuttamisen tulee tapahtua viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin ns. sakkomaksusta. Peruuttamatta jätetystä palvelusta ei peritä maksua, jos peruuttamatta jättämiseen on esitetty hyväksyttävä syy.

Päivystysmaksut Jorvissa iltaisin ja viikonloppuisin

Yleislääkäripäivystys

Arkisin klo 16.00–20.00 Jorvin yleislääkäripäivystyksessä peritään käyntimaksua 16,40 euroa. Käyntimaksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaniryhmiin kuuluvilta. Kun espoolainen on maksanut Jorvin yleislääkäripäivystyksen käyntimaksun tai Espoon terveysasemilla perittävän käyntimaksun yhteensä kolme kertaa saman kalenterivuoden aikana, käyntimaksuja ei sinä vuonna enää peritä.

Arkisin klo 20.00–08.00 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden Jorvin päivystyksessä peritään päivystysmaksua 32,70 euroa. Päivystysmaksu peritään jokaisesta käynnistä, sillä ei ole vuosikohtaista ylärajaa. Päivystysmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaniryhmiin kuuluvilta.

Erikoissairaanhoidon päivystys

Jorvin erikoissairaanhoidon päivystyksessä peritään poliklinikkamaksua 32,70 euroa ympäri vuorokauden. Poliklinikkamaksu peritään jokaisesta käynnistä, sillä ei ole vuosikohtaista ylärajaa. Poliklinikkamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta. Veteraaniryhmät on vapautettu poliklinikkamaksusta.

HUS vastaa kokonaisuudessaan päivystystoiminnasta ja sitä koskevista asiakasmaksuista.

Maksut lääkärintodistuksista

Katso lääkärintodistuksiin liittyvät maksut