Kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksut

Kotihoidon, kotisairaanhoidon ja eräiden muiden palvelujen asiakasmaksut

Maksut koskevat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja (mm. turvapuhelin), päivätoimintaa, omaishoidontukea ja tilapäistä asumista asumispalveluyksikössä. Maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja kaupunginhallituksen päätökseen. Kotihoidon maksut eivät kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon .

Säännöllinen ja jatkuva kotihoito

Säännöllisestä ja jatkuvasta kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään kuukausimaksu. Se määräytyy palvelun laadun, määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu lasketaan liitteenä olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävistä tuloista. Maksua ei peritä, mikäli kotihoidon palvelujen kuukausimaksu jää alle 6,00 euroa. 

Tilapäinen kotihoito ja tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään käynnin pituuden mukaan määräytyvä maksu, ks. käyntimaksut tarkemmin kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksuista.

Sairaanhoitajan tai muun henkilön tekemästä kotikäynnistä peritään 9,50 euroa / käynti. Lääkärin kotikäynnistä peritään 15,00 euroa / käynti.