Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut

Terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja ovat mm. terveyskeskuksen, suun terveydenhuollon, vieroitushoidon ja fysioterapian käyntimaksut.

Näistä maksuista ei voi hakea alennusta, mutta tietyt asiakasryhmät on vapautettu maksuista. Lisäksi tietyille maksuille on asetettu vuotuinen maksukatto. Katso lisätietoja Asiakasmaksut-sivulta.

Sosiaalihuollon maksut ja asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät terveydenhuollon maksut

Näitä maksuja ovat mm.

  • kotihoidon asiakasmaksut
  • lapsiperheiden kotipalvelun maksut
  • vammaispalvelujen maksut
  • mielenterveys- ja päihdepalvelujen maksut (paitsi vieroitushoito)
  • tukiasumisen maksut
  • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut.

Näistä palveluista määrättyä asiakasmaksua alennetaan tai se jätetään kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamisen. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden niin edellyttäessä.

Näin haet maksun alentamista tai perimättä jättämistä: Voit hakea asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä alkaen sekä millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen.

Lisätietoja näiden maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä saat siitä palvelusta, jonka maksuista haet alennusta tai vapautusta.