Asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään esimerkiksi terveyskeskuskäynneistä, suun terveydenhuollon palveluista, kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluista, asumispalveluista, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista.

Peruuta aika, jos et pääse vastaanotolle! Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 50,80 euroa.

Aika pitää peruuttaa viimeistään vastaanottoa edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä. Peruutuksen voi tehdä netissä tai puhelimitse ympäri vuorokauden. www.espoo.fi/peruuta

Terveyskeskus

Käyntimaksut terveysasemilla

Espoon omilla terveysasemilla lääkärikäynti arkipäivisin maksaa 16,40 euroa / käynti. Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä kalenterivuoden aikana. Kolmannen lääkärikäynnin jälkeen käyntimaksuja ei enää peritä saman kalenterivuoden aikana.

Käyntimaksua ei peritä seuraavilta ryhmiltä:

 • alle 18-vuotiaat
 • täyttä kansaneläkettä saavat
 • valtion maksaman laskennallisen korvauksen piirissä olevat pakolaiset
 • päätoimiset opiskelijat
 • takuueläkettä saavat
 • eläketukea saavat
 • työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat
 • Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät
 • varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet.

Käyntimaksusta vapautus koskee vain espoolaisia ja se on voimassa Espoon omilla terveysasemilla arkipäivisin. Saadakseen vapautuksen maksusta vapautusryhmään kuuluvan tulee terveysasemalla asioidessaan esittää potilastoimistossa todistus vapautusryhmään kuulumisesta. Tällöin asiakas voidaan vapauttaa maksusta todistuksen esittämispäivästä lähtien.

 • Jos olet opiskelija, esitä voimassa oleva opiskelijakortti tai oppilaitoksesta saatu opiskelutodistus. Vapautus voidaan merkitä todistuksen mukaan joko lukukauden tai lukuvuoden loppuun saakka.
 • Jos saat työttömyyskorvauksen peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumisrahaa, esitä Kelan todistus maksetuista tuesta; todistuksen voi esittää tulosteena tai esim. älypuhelimesta. Vapautus voidaan merkitä kolmeksi (3) kuukaudeksi enintään neljä viikkoa vanhalla todistuksella.
 • Jos saat täyttä kansaeläkettä tai takuueläkettä, esitä eläkepäätös.
 • Jos kuulut veteraaniryhmiin, esitä rintamaveteraanitunnus, elinkorkopäätös tai Sota-arkiston todistus.

Käyntimaksua ei peritä espoolaisilta, jos lääkärikäynnin aiheena on pelkästään terveysneuvonta tai terveystarkastus. Tällaisia maksuttomia lääkärikäyntejä ovat

 • käynti neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa,
 • terveystarkastuskäynti ajokortin tai T-todistuksen saamiseksi,
 • asevelvollisen ennakkotarkastus,
 • perhesuunnittelukäynti (jos käyntiin ei sisälly sairaanhoitoa),
 • tartuntatautilain mukainen käynti (esim. salmonellan tai sukupuolitaudin hoito) tai
 • arvio mielenterveyslain mukaisen tarkkailulähetteen tarpeesta.
 

Käynnit terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoilla ovat maksuttomia. Mikäli hoitajan vastaanottokäynnin yhteydessä tarvitaan lääkärin arvio, käynnistä peritään maksu yllä olevien periaatteiden mukaisesti.

Terveyskeskusmaksu kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuotuista maksukattoa.

Katso lääkärintodistuksiin liittyvät maksut.

Päivystysmaksut Jorvissa iltaisin ja viikonloppuisin

Yleislääkäripäivystys

Arkisin klo 16.00–20.00 käynti Jorvin yleislääkäripäivystyksessä maksaa 16,40 euroa.

Käyntimaksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaniryhmiin kuuluvilta. Kun espoolainen on maksanut Jorvin yleislääkäripäivystyksen käyntimaksun tai Espoon terveysasemilla perittävän käyntimaksun yhteensä kolme kertaa saman kalenterivuoden aikana, käyntimaksuja ei sinä vuonna enää peritä.

Arkisin klo 20.00–08.00 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden käynti Jorvin päivystyksessä maksaa 32,70 euroa.

Päivystysmaksu peritään jokaisesta käynnistä, sillä ei ole vuosikohtaista ylärajaa. Päivystysmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaniryhmiin kuuluvilta.

Erikoissairaanhoidon päivystys

Jorvin erikoissairaanhoidon päivystyksen poliklinikkamaksu on 32,70 euroa ympäri vuorokauden.

Poliklinikkamaksu peritään jokaisesta käynnistä, sillä ei ole vuosikohtaista ylärajaa. Poliklinikkamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta. Veteraaniryhmät on vapautettu poliklinikkamaksusta.

HUS vastaa kokonaisuudessaan päivystystoiminnasta ja sitä koskevista asiakasmaksuista.

Hammashoito

Käynti suuhygienistillä maksaa 10,30 euroa ja käynti hammaslääkärillä maksaa 13,10 euroa. Lisäksi peritään toimenpidekohtaisia maksuja, jotka vaihtelevat tehtyjen toimenpiteiden mukaan.

Erikoishammashoidon maksu on 19,20 euroa / käynti.

Peruuttamattomasta ajasta tai viime hetken peruutuksesta laskutetaan 50,80 euroa kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutukset tulee tehdä edellisenä päivänä klo 14.00 mennessä. Peruuta aikasi verkossa (www.espoo.fi/peruuta) tai soittamalla viesti vastaajaan (24h) puh 09 816 30300.

Kunnallisen hammashoidon maksuja ei eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (maksu käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta, oikomislaitteen häviäminen tai vahingoittuminen ohjeiden vastaisen käytön tai huolimattomuuden vuoksi) peritä alle 18-vuotiailta.

Maksua ei myöskään peritä henkilöltä, jolla on rintamamiestunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus eräisiin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Edellä mainittuja ryhmiä lukuun ottamatta kunnallinen hammashoito on maksullista kaikille. Hammashoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Hammashoidon asiakasmaksut perustuvat valtakunnalliseen maksuasetukseen. Lasku lähetetään hoitokäynnin jälkeen asiakkaalle kotiin.

Todistuksesta, joka ei liity hoitoon (esim. todistus vakuutusyhtiölle), laskutetaan 50,80 euroa.

Tarkemmat hintatiedot saa hammashoitoloista. Hoidon alussa voi pyytää kustannusarvion. Hoidon päätyttyä kannattaa kysyä laskun loppusummaa. Kela korvaa yksityishammashoidon kustannuksista noin 35 prosenttia. Muistathan, että kunnallisesta hoidosta ei saa Kela-korvausta.

Esimerkkihinnasto

 • Käyntimaksu 10,30 €, 13,10 € tai 19,20 € riippuen vastaanottajasta
 • Tutkimus 8,40 €, 18,90 € tai 37,50 € riippuen tutkimuksen laajuudesta
 • Röntgentutkimus 8,40 € kuva, OPTG 18,90 €
 • Puudutus 8,40 €
 • Hammaskiven poisto 37,50–54,90 €
 • Hampaan paikkaus täytteen koosta riippuen alkaen 18,90 €
 • Juurihoito käynnin pituudesta riippuen, alkaen 18,90 € käynti
 • Hampaan poisto vaikeusasteesta riippuen, alkaen 18,90 € käynti
 • Irrotettavat hammasproteesit 183,50 € + laboratoriokustannukset
 • Irrotettavat metallirunkoiset osaproteesit 222,70 € + laboratoriokustannukset
 • Toimenpidemaksut vaihtelevat vaativuuden mukaan 8,40–222,70 €
 • Peruuttamatta jätetystä hammashoitoajasta/viimehetken peruutuksesta 50,80 €

Tiedustelut hammashoidon laskuista ja maksuista

Mikäli sinulla on tiedusteltavaa hammashoidon laskuista ja maksuista, ota yhteyttä sähköpostitse hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu on 50,80 euroa.

Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy; asiakkaan on annettava selvitys hyväksyttävästä syystä omalle terveysasemalle.

Maksu peritään peruuttamattomasta lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Aika pitää peruuttaa viimeistään vastaanottoa edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.

Peruutuksen voi tehdä netissä tai puhelimitse ympäri vuorokauden. (www.espoo.fi/peruuta)

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin ns. sakkomaksusta. Peruuttamatta jätetystä palvelusta ei peritä maksua, jos peruuttamatta jättämiseen on esitetty hyväksyttävä syy.

Fysioterapia

Yksilökohtainen fysioterapia maksaa 9,00 euroa hoitokerralta.

Fysioterapian ryhmäkäynneistä peritään maksu fysioterapiajakson mukaan.

Ryhmäkäynnit yksilöllisen suunnitelman mukaisesti:
 • 1–3 ryhmäkäyntiä yhteensä 9,00 €
 • 4–6 ryhmäkäyntiä yhteensä 18,00 €
 • 7 tai useampi ryhmäkäynti yhteensä 27,00 €.

Alle 18-vuotiaita ei laskuteta ryhmäkäynneistä.

Espoon Talouspalvelut lähettää laskun kotiin.

Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettava hoito maksaa 9,00 euroa hoitokerralta. Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta.

Sairaala- ja laitoshoito

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on 38,80 euroa hoitopäivältä.

Maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelunkäyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Laitoksesta lähtöpäivä on maksullinen, mikäli hoito ei jatku samana päivänä toisessa laitoksessa. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.

Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksuna 17,90 euroa hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Lyhytaikaisen psykiatrisen laitoshoidon asiakasmaksu on 17,90 euroa hoitopäivältä.

Päivä- ja yöhoidon maksu on 17,90 euroa vuorokaudessa.
Maksu peritään, mikäli potilas on hoidossa vain joko päivällä tai yöllä.

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään korkeintaan seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän yli kolme kuukautta jo laitoshoidon alkamisesta lukien sekä henkilö sen jälkeen, kun hänen ympärivuorokautinen laitoshoitonsa on jatkunut kolme kuukautta ja mikäli hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on hoidettava edelleen laitoksessa.

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suurempituloinen puolisoista, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä kuukausittain vähintään pitkäaikaisen laitoshoidon minimikäyttövara 108 euroa.

Jos pitkäaikainen laitoshoito keskeytyy yli viideksi päiväksi, peritään maksu ainoastaan viideltä ensimmäiseltä päivältä. Jos laitoshoidon keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan (asiakasmaksuasetus 32 §). Kuukaudella tarkoitetaan yhtäjaksoista vähintään yhden kuukauden jaksoa.

Laitoshoidossa olevat ovat oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen myöntämään hoitotukeen. Kuntalaisen hakeutuessa omatoimisesti yksityiseen hoivakotiin huolehtii hän itse kustannuksista.

Maksu lääkärintodistuksesta (asiakasmaksuasetus 23 §)

 • Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta/lausunnosta peritään 50,80 euroa.
 • Ajokorttitodistuksesta peritään 61,00 euroa.
 • Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta.

Polikliiniset fysioterapiakäynnit

Yksilöllinen fysioterapia maksaa 9,00 euroa / hoitokerta.

Sarjassa annettavasta hoidosta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta (fysioterapia, toimintaterapia, neuropsykologi, kuntohoitaja, puheterapia) peritään sarjahoidon maksu 9,00 euroa / hoitokerta.

Mikäli asiakas saa saman käynnin aikana useita erilaisia terapioita tai hoitoja, peritään vain yksi sarjahoitomaksu. Sarjahoidon maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Ryhmäterapiakäynneistä peritään käyntikertojen mukaan seuraavasti:

 • ryhmäkäyntejä 3 kertaa, jakson asiakasmaksu 9,00 euroa
 • ryhmäkäyntejä 4–6 kertaa, jakson asiakasmaksu 18,00 euroa
 • ryhmäkäyntejä 7 kertaa tai enemmän, jakson asiakasmaksu 27,00 euroa.

Lisätietoja maksuista

Lisätietoja hoitomaksuihin liittyvistä asioista antavat sosiaali- ja terveystoimen esikunnan asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat, p. 09 816 21 (vaihde).

Laskutuksen yhteystiedot: 
Espoon Talouspalvelut Myyntilaskut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI

p. (09) 8162 9500
ma-pe klo 9–15.

Kotisairaala

Kotisairaalahoidosta peritään 17,90 euron vuorokausimaksu siltä ajalta, jolloin potilas on kotisairaalan kirjoilla.

Erillistä kotisairaalan maksua ei peritä, mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vanhusten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

Potilaan luo tehdystä yksittäiskäynnistä, joka ei johda varsinaiseen kotisairaalan hoitojaksoon, peritään 17,90 euroa.

Kotisairaalahoidosta potilaalta perittävä maksu sisältää:

 • Kotisairaalan henkilökunnan käynnit hoidon aikana.
 • Lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalaan johtaneen sairauden takia esim. suonensisäinen antibioottihoito, akuuttiluonteinen kipulääkitys. Lääkityksen muuttuessa pitkäaikaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustannuksista. Jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa kroonisen sairauden uusi lääkehoito esim. sydän- tai verenpainelääke, hän saa siitä reseptin ja vastaa itse pysyväislääkkeensä kustannuksista.
 • Sellaiset vitamiini-, neste- ja ravintovalmisteet, jotka annostellaan suonensisäisesti tai pistoksina (ei ennaltaehkäisyyn tarkoitetut).
 • Potilaan tarvitsemat sairaanhoitotarvikkeet ja apuvälineet samalla tavalla kuin niitä annetaan muillekin kotihoidossa oleville espoolaisille (vaipat, avannevälineet, haavanhoitotarvikkeet, insuliiniruiskut jne.).
 • Kotisairaalan turvin kuntoutumaan siirtyneen potilaan kuntoutusarvion kotona (esim. lonkkaleikkauksen jälkeen). Jos potilas tarvitsee kotona pitkäaikaista kuntoutusta, se anotaan lääkinnällisenä kuntoutuksena kuten muidenkin kotona olevien potilaiden kohdalla.
 • Kotisairaalan lääkärin määräämät laboratorio-, röntgen ym. tutkimukset silloin, kun niihin ei sisälly käyntiä sairaalan tai terveysaseman lääkärin vastaanotolla.
 • Tarvittaessa hoidon aikainen turvapuhelin.
 • Tarvittaessa vainajan kuljetuksen lääketieteellistä ruumiinavausta varten (oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen maksaa valtio).

Kotisairaalahoidosta perittävä maksu ei sisällä:

 • Potilaan pysyvää lääkitystä (= ennen kotisairaalahoitoa aloitettuja reseptilääkkeitä, kotisairaalahoidon aikana määrättävää kokonaan uutta lääkitystä tai muuta kuin edellä tarkoitettua, kotisairaalamaksuun sisältyvää lääkitystä).
 • Muita kuin kotisairaalan lääkärin määräämiä röntgen- tai muita tutkimuksia sairaalan poliklinikalla tai terveysasemalla.
 • Kuljetuksia sairaalasta kotiin eikä muitakaan kotisairaalahoidon aikana tapahtuvia kuljetuksia.
 • Vainajan kuljetusta hautaamista varten (esim. saattohoitopotilaat).

Kotisairaalahoidon ajalta potilas saa Kelan maksamat etuudet (esim. hoito- ja asumistuen) kuten muutkin avohoidon potilaat.

Geriatrian poliklinikka

 • Käynti geriatrian poliklinikalla lääkärin vastaanotolla maksaa 16,40 euroa/käynti.
 • Geriatrian poliklinikan lääkärin kotikäynti maksaa 15,00 euroa/käynti.
 • Muun henkilön kotikäynti maksaa 9,50 euroa/käynti.

Kotiutustiimin asiakasmaksu

Kotiutustiimin saatto- ja arviointikäynnit ovat maksuttomia. Sen jälkeen maksua peritään 9,50 euroa, mikä on sama kuin tilapäisen kotisairaanhoidon maksu. Yhdeltä päivältä peritään vain yksi maksu, vaikka käyntejä olisi useampia. Jos asiakas on jo kotihoidon tai kotisairaalan maksujen piirissä, kotiutustiimin apu on maksutonta.

Lisätiedot:

Osastojen ja laitosten sosiaalityöntekijät:
puh 09 816 21 (vaihde).

Lisätietoja maksuista:
Lisätietoja hoitomaksuihin liittyvistä asioista antavat sosiaali- ja terveystoimen esikunnan asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat, p. 09 816 21 (vaihde),
potilaiden kirjaamisesta osastoille vastaava henkilökunta sekä sosiaalityöntekijät.

Lisätietoja maksukattoon liittyvistä asioista voi kysyä Espoon Talouspalvelujen erityispalveluista p. 09 8162 9500, ma-pe klo 9–15.

Laskutuksen yhteystiedot

Espoon Talouspalvelut Myyntilaskut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI

puh. 09 816 29500
ma-pe klo 9–15.

Liitetiedostot

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut (docx, 67 Kt)
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut 2018 (pdf, 138 Kt) 

Kotihoito ja kotisairaanhoito

Maksut koskevat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja (mm. turvapuhelin), päivätoimintaa, omaishoidontukea ja tilapäistä asumista asumispalveluyksikössä. Kotihoidon maksut eivät kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa. Maksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen ja kaupunginhallituksen päätökseen. 

Säännöllinen ja jatkuva kotihoito

Säännöllisestä ja jatkuvasta kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään kuukausimaksu. Se määräytyy palvelun laadun, määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu lasketaan liitteenä olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävistä tuloista. Maksua ei peritä, mikäli kotihoidon palvelujen kuukausimaksu on alle 6,00 euroa.

Tilapäinen kotihoito ja tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään käynnin pituuden mukaan määräytyvä maksu, ks. käyntimaksut tarkemmin kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksuista. Sairaanhoitajan tai muun henkilön tekemästä kotikäynnistä peritään 9,50 euroa / käynti. Lääkärin kotikäynnistä peritään 15,00 euroa / käynti.

Liitteet

Kotihoidon tuloselvityslomake (pdf, 8 Kt)
Kotihoidon asiakasmaksut (pdf, 174 Kt)
Valtakirja (pdf, 19 Kt)

Yhteystiedot

Puhelin
Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat (vaihde)
09 816 21

Postiosoite
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut
PL 207
02070 ESPOON KAUPUNKI

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden tilapäisestä kotipalvelusta peritään käynnin pituuden mukaan määräytyvä asiakasmaksu.

Lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta peritään perheen koon, bruttotulojen ja palvelutarpeen mukainen asiakasmaksu.

Liitteet

Lapsiperheiden kotipalvelun tuloselvityslomake (pdf, 155 Kt)
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksun alennushakemus (pdf, 28 Kt)
Kotipalvelun kilpailutetut ostopalvelut ja palvelusetelit (pdf, 9 Kt)
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.10.2018 alkaen (pdf, 25 Kt)

Yhteystiedot

Puhelin
Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat
09 816 57261

Postiosoite
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut
PL 207
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asumispalvelut

Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut

Asukkaiden maksut asumispalveluyksiköissä määräytyvät pitkäaikaisen asumispalvelun maksupäätöksen mukaisesti. Pitkäaikaisesta asumispalvelusta peritään asiakkaan nettotulojen mukainen asiakasmaksu. Asumispalveluissa asiakas maksaa Espoon kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asiakasmaksuna 85 % nettotuloistaan. Käyttövaraksi asiakkaalle jää 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 253,62 euroa / kk (vuonna 2019), mikä on toimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruokaosuudella.

Jos pitkäaikaisessa asumispalvelussa oleva on välittömästi ennen asumispalveluun tulemistaan elänyt avioliitossa tai avoliitossa ja asumispalvelun piirissä on puolisoista suurempituloinen, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Asumispalveluja saavat ovat oikeutettuja Kansaeläkelaitoksen myöntämiin sosiaalivakuutusetuuksiin (mm. eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki, sairausvakuutuskorvauksiin) ja kuuluvat avohuollon terveyspalvelujen piiriin.

Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu

Lyhytaikaisesta hoidosta asumisyksikössä peritään asiakasmaksuna 17,90 euroa / hoitopäivä. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Lisätietoja maksuista

Lisätietoja hoitomaksuihin liittyvistä asioista antavat osastojen ja laitosten sosiaalityöntekijät puh. 09 816 21 (vaihde).

Lisäksi kaupungin oman asumispalvelun (Kauklahden elä ja asu, Viherlaakson muistipalvelukeskus sekä Taavin muistipalvelukeskus) osalta lisätietoja antavat sosiaali- ja terveystoimen esikunnan asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat, p. 09 816 21 (vaihde).

Liitteet

Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkailta perittävä maksu 2019 (docx, 55 Kt)
Valtakirja (pdf, 19 Kt)

Yhteystiedot

Puhelin
Puhelintiedustelut ma-pe klo 9–15
09 816 29500

Postiosoite
Espoo Talouspalvelut
Erityispalvelut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti
erityispalvelut@espoo.fi

Asumiskustannukset

Ikääntyneen henkilön asumiskustannukset ja tuet poikkeavat tavallisista asumiskustannuksista seuraavissa tapauksissa:

Kansaneläkelaitoksen (KELA) asumistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki

Kela tukee eläkkeensaajan hoitotuen avulla sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Lisätietoja Kelasta.

Kotitalousvähennys verotuksessa

Vähennykseen oikeuttavat tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö, asunnon sekä vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Kotitalousvähennystä ei voi saada kaupungin laitoksissa eikä kaupungin ostopalveluilla hankituissa asumispalveluyksiköissä.

Lisätietoja verovirastosta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Lisätietoja ARAsta.

Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut

Asukkaiden maksut hoivakodeissa määräytyvät pitkäaikaisen asumispalvelun tai laitoshoidon maksupäätöksen mukaisesti.

 • Hoivakodissa asuvien asiakasmaksut ovat tulosidonnaisia. Asumispalveluissa asiakas maksaa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti nettotuloistaan 85 % korvauksena asumisesta ja hoivasta. Asiakkaalle on jäätävä vähintään minimikäyttövara, joka on toimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruokaosuudella 253,62 euroa/kk vuonna 2019. Hoivakodissa asuvat ovat oikeutettuja Kansaeläkelaitoksen myöntämiin sosiaalivakuutusetuuksiin (mm. eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki, sairausvakuutuskorvauksiin) ja kuuluvat avohuollon terveyspalvelujen piiriin.
 • Mikäli asukkaalla on laitoshoitoonottamispäätös, asukkaan maksupäätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ja asetukseen. Kuukausimaksu on 85 % nettotuloista ja sisältää kaiken ylläpidon, hoivan ja hoidon. Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 108 euroa/kk vuonna 2019. Laitoshoidossa asuvat ovat oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen myöntämään hoitotukeen.
 • Kuntalaisen hakeutuessa omatoimisesti yksityiseen palvelutaloon tai hoivakotiin huolehtii hän itse kustannuksista.

Muualla Espoo.fi -sivuilla

Palveluseteli hoiva-asumiseen

Muualla verkossa

Verovirasto
Kansaneläkelaitos (Kela)
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Liitteet

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävät maksut (pdf, 139 Kt)
Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkailta perittävät maksut (pdf, 131 Kt)
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut 2019 (docx, 60 Kt)
Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut 2019 (docx, 56 Kt)

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Suuri osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluista on asiakkaille maksuttomia ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja.

Päihdehuollon kuntouttavasta laitoshoidosta peritään asiakasmaksua 38,80 euroa hoitopäivältä. Maksu kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalta peritään lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta 17,90 euroa hoitopäivältä.

Lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa asiakasmaksu on 17,90 euroa hoitopäivältä.

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, mikäli asiakkaan tai perheen toimeentulo vaarantuu maksun perimisen seurauksena.

Yhteystiedot

Puhelin
Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat (vaihde)
09 816 21

Postiosoite
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Asiakasmaksut
PL 207
02070 ESPOON KAUPUNKI

Vammaispalvelut

Espoo järjestää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palveluja omana toimintana, ostopalveluna ja kuntayhtymien tuottamana. Kuntayhtymät ja muut kunnat määrittelevät ja perivät oman toimintansa asiakasmaksut. Muissa palveluissa noudatetaan Espoon kaupunginhallituksen vahvistamia asiakasmaksuja.

Palvelut ovat maksullisia, ellei niitä ole lainsäädännössä määritelty maksuttomiksi. Lainsäädännössä on määritelty asiakkaalle jäävä riittävä käyttövara maksukyvyn mukaisesti määräytyvissä palveluissa (pitkäaikainen laitoshoito ja perhehoito sekä sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu).

Asiakasmaksujen maksuaikaan voi tarvittaessa hakea pidennystä. Mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne tai muut harkinnanvaraiset huollolliset seikat edellyttävät, voidaan asiakasmaksua alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä.

Kaupunginhallituksen 27.5.2019 vahvistamat asiakasmaksut on luettavissa liitteestä Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.6.2019 alkaen (pdf, 159 Kt). Liitetiedostoista löydät myös tarkempaa tietoa asiakasmaksujen perimisestä sekä kuntayhtymien asiakasmaksuista.

Liitteet

Eteva-kuntayhtymän asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen (pdf, 130 Kt)
Asiakasmaksut vuonna 2018 (Eteva) (pdf, 83 Kt)
Kårkulla-kuntayhtymän asiakasmaksut vuonna 2018 (pdf, 74 Kt)
Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.6.2019 alkaen (pdf, 159 Kt)

Maksukatto

Kalenterivuoden aikana aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto.

Asiakkaat, joiden maksukaton piiriin kuuluvien maksujen määrä ylittää 683 euroa yhden kalenterivuoden aikana, voivat hakea loppuvuodeksi vapaakorttia. Vapaakortin myöntämisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat vapaakortin haltijalle kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen kuitenkin 17,90 euron maksu hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Asiakkaan tulee muistaa kertoa vapaakortistaan hoitoon tullessaan.

Maksukattoa kerryttävät myös HUS:n erikoissairaanhoidon maksut. Sen sijaan suun terveydenhuollon maksuja tai kotona annettavan palvelun maksuja ei lasketa mukaan maksukattoon.

Maksukaton määritteleminen

Maksukattoa kerryttävien maksujen seuranta ja maksukaton täyttymisestä huolehtiminen on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan tulee osoittaa maksukaton ylittyminen. Maksukattoon kuuluvat laskut ja kuitit tulee säilyttää, mieluiten käynti-/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä, jotta on helpompi seurata, missä sosiaali- ja terveystoimen yksikössä maksukatto täyttyy. Kuitit maksetuista laskuista tulee säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukaton euromäärää laskettaessa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Jos maksukatto täyttyy Espoon kaupungin palvelujen piirissä, vapaakortit myönnetään Talouspalveluista. Muualla täyttyvät vapaakortit myönnetään ko. terveydenhuollon yksikössä (esim. HUS:ssa, ks. yhteystiedot HUS:n laskusta).

Lisätietoja maksukattoon liittyvistä asioista voi kysyä Talouspalvelujen asiakaspalvelunumerosta 09 8162 9500 ma-pe klo 9–15.

Maksukaton piiriin kuuluvat:
 • hoito ja ylläpito psykiatrian yksikössä
 • kuntoutuspalvelujen avopuheterapia
 • kuntoutushoidon maksu
 • terveyskeskusmaksut ja päivystysmaksut (myös muihin kuntiin maksetut asiakasmaksut)
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu (ei kotona annettu)
 • fysioterapian ryhmäkäynnit
 • toimintaterapia
 • sarjassa annettava hoito
 • yö- ja päivähoidon maksu (osavuorokautinen sairaalahoito)
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (maksukaton täyttymisen jälkeen peritään ylläpitomaksuna lyhytaikaisesta laitoshoidosta 17,90 euroa hoitopäivältä)
 • päiväsairaalamaksu.

Kun asiakas esittää vapaakortin, ei korttiin merkityltä henkilöltä peritä maksua edellä luetelluista palveluista.

Maksukaton piiriin eivät kuulu:

 • hammashuollon maksut
 • kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen maksut
 • kotisairaanhoidon maksut
 • lapsiperheiden kotipalvelun maksut
 • lastensuojelun maksut
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • maksu lyhytaikaisesta asumispalvelusta
 • maksu pitkäaikaisesta asumispalvelusta
 • maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
 • maksu sairaankuljetuksesta
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut
 • perhehoidon maksut
 • päivätoiminnan maksut
 • tukiasumisen maksut
 • työterveyshuollon maksut
 • maksut vaikeavammaisten kuljetuspalveluista
 • viivästyskorko ja perintäkulut
 • erikoismaksuluokassa annetun hoidon maksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät myös sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito.

Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Palvelusetelin omavastuuosuudet eivät kerrytä asiakasmaksulain mukaista maksukattoa.

Lääkekustannusten maksukatto (ns. lääkekatto) hoituu Kelan kautta.

Yhteystiedot

Puhelin
Puhelintiedustelut ma-pe klo 9–15
09 816 29500

Postiosoite
Espoo Talouspalvelut
Erityispalvelut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti
erityispalvelut@espoo.fi

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) sekä Espoon kaupunginhallituksen päätöksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Muualla Espoo.fi-sivustolla

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen
Perintä ja laskutus Espoossa
Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut

Muuta aiheesta

Finlex.fi
Kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjat