Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen

7.3.2016 klo 15.33

Kaupunginhallitus on päättänyt asiakasmaksuista. Uudet maksut ovat voimassa 7.3.2016 alkaen.

Terveysasemat

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla on maksuton. Lääkärikäynnistä peritään 16,40 euroa. Terveyskeskusmaksuista on vapautettu päätoimiset opiskelijat, täyttä kansaneläkettä saavat, takuueläkettä saavat, työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat, Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät, pakolaiskorvausten piirissä olevat sekä varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet. Muille kolme ensimmäistä lääkärikäyntiä vuodessa ovat maksullisia, sen jälkeen käynnit ovat maksuttomia.

Lääkärintodistuksista perittävä maksu määräytyy sen mukaan, millaisesta todistuksesta tai lausunnosta on kysymys. Lääkärinlausunnot B ja C sekä D-todistus ovat maksuttomia.

Suun terveydenhuolto

Suuhygienistin vastaanotolla käynnistä peritään 10,20 euroa, hammaslääkärin vastaanotolla käynnistä 13,30 euroa ja erikoishammaslääkärin vastaanotolla käynnistä 19,40 euroa. Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta eikä veteraaneilta.

Peruuta aikasi, jos et pääse vastaanotolle!

Käyttämättä ja peruuttamatta jääneistä vastaanottokäynneistä peritään ns. sakkomaksuna 51,40 euroa. Vastaanottokäynti tulee peruuttaa viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 14. Peruutuksen voi tehdä netissä tai puhelimitse ympäri vuorokauden (www.espoo.fi/peruuta). Palvelun maksuttomuus ei vapauta perittävästä sakkomaksusta.

Kaikki asiakasmaksut: www.espoo.fi/asiakasmaksut