Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 25.4.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.4.2019 klo 10.09

Poimintoja kokouksen esityslistalta:

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden uudistaminen

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväsi uusitut toimintaohjeet. Aineisto

Toimintaohjeet uudistetaan osana Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistä kuljetuspalvelu-uudistusta. Tavoitteena on luoda nykyaikainen ja asiakaslähtöinen toimintamalli, joka parantaa palvelun saatavuutta, turvallisuutta ja seurattavuutta.

Yksityiskohtaiset ohjeet palvelun käyttäjille valmistuvat myöhemmin keväällä. Ohjeita valmistellaan yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen, kun Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen toiminta on käynnissä Espoossa ja muualla Länsi-Uudellamaalla.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu

Kuljetuspalveluja käyttävien asiakkaiden omavastuut määräytyvät tällä hetkellä julkisen liikenteen lippuhinnaston mukaan. HSL:n vyöhykeuudistus vaikuttaa asiakasmaksuperusteisiin. Lautakunnalle esitetään, että vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuudet 1.5.2019 alkaen ovat seuraavat (aineisto):

  • Matka Espoon sisällä tai Kauniaisiin: aikuinen 2,80 euroa, lapsi 1,40 euroa
  • Matka Espoosta Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Vihtiin: aikuinen 4,60 euroa, lapsi 2,30 euroa.

Investointiesitys vuosille 2020−2030 ja toimitilojen varustaminen vuonna 2020

Lautakunnalle esitetään, että vuosien 2020-2030 sisällytetään Espoon keskuksen, Espoonlahden ja Leppävaaraan palvelutorit, Matinkylän, Espoonlahden, Tapiolan ja Espoon keskuksen elä ja asu -seniorikeskukset sekä Espoon keskuksen perhekeskus. Lisäksi erityisryhmien asumispalvelujen tarve tarkistetaan. Lisäksi lautakunnalle esitetään, että uusien toimitilojen ensikertaiseen varustamiseen sekä laitehankintoihin varataan 1,8 milj. euroa vuonna 2020. Aineisto

Espoon keskuksen asukastalon jatkorahoitus

Lautakunnalle esitetään, että Nicehearts ry:lle myönnetään 119 000 euroa Me-talo Espoon toiminnan jatkamiseksi ajalla 1.6.−31.12.2019. Aineisto

Tehostetun palveluasumisen valvontaraportti, tammi-maaliskuu 2019

Lautakunnalle esitetään tiedoksi valvontaraportti. Tammi-maaliskuussa 2019 pitkäaikaishoidon valvonnan työntekijät tekivät 25 valvontakäyntiä hoivakoteihin. Käyntien määrä on kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Valvontakäyntien painopiste on siirtynyt ennalta ilmoittamattomiin käynteihin. Tammi-maaliskuussa annettiin yksi kirjallinen huomautus ja kaksi reklamaatiota, joihin liittyi asukkaiden sijoitussulku ja sopimussakko. 

Asiakaspalvelun laatu on sopimuksen mukaista suurimmassa osassa hoivakodeista. Tehostetussa valvonnassa olevien yksiköiden epäkohtien korjautumista seurataan tiiviisti viikoittain. Aineisto

Valvontaraportit vuodelta 2018

Lautakunnalle esitetään tiedoksi valvontaraportit vammaispalvelujen, aikuisten sosiaalipalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, lastensuojelun sekä vanhusten hoiva-asumisen valvonnasta 2018. Aineisto

Vastaukset ja selvitykset


Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot