Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 26.10.2017

23.10.2017 klo 15.21


Poimintoja kokouksen esityslistalta:

5. Hammaslääketieteen kandidaattien hoitoharjoittelusta perittävät asiakasmaksut

Hammaslääketieteen neljännen ja viidennen vuoden opiskelijat suorittavat hoitoharjoittelua Espoon hammashoitoloissa. Opiskelijoiden hoidettavaksi soveltuvat ja suostuvat asiakkaat valitaan erikseen. Lautakunnalle esitetään, että opiskelijoiden hoitamilta potilailta peritään puolet normaaleista suun terveydenhuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksut

6. Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu 1.12.2017 alkaen

Lautakunnalle esitetään, että vanhusten kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu on 46,20 euroa alkavalta viikolta.

Kotihoidon palvelua kehitetään siten, että säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa aina noin neljän viikon mittaisella kuntouttavalla arviointijaksolla. Myös sairaalasta kotiutuvat ikäihmiset pääsevät suoraan kuntouttavalle arviointijaksolle. Toimintamallia kokeillaan parhaillaan Matinkylän kotihoidossa, ja varsinainen toiminta käynnistyy ensi vuonna.

Kuntouttavan arviointijakson aluksi asiakkaan toimintakyky arvioidaan ja hänelle tehdään henkilökohtainen suunnitelma, joka tukee hänen omia voimavarojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Arviointijakson aikana asiakasta palvelevat kuntouttavat lähihoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja lääkärit. Jakson lopulla asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma ja hänet ohjataan tarvittavien palvelujen piiriin.

7. Kotihoidon asiakkuuskriteerit

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kotihoidon asiakkuuskriteerit. Kotihoito auttaa asiakkaitaan asumaan turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea mm. alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman tai muistisairauden vuoksi. Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnissa katsotaan aina asiakkaan kokonaistilannetta ja kartoitetaan myös muiden kuin kotihoidon palvelujen tarvetta.

8. Arviointiraportti: Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu'

Arviointiraportin mukaan iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu on Espoossa kohtuullisen hyvällä tasolla.

75-vuotiaista espoolaisista 92,3 % asuu kotona. Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen piiriin pääsee viiveettä. Odotusaika hoiva-asumiseen oli vuoden 2017 alkupuolella 34 vuorokautta. Laitoshoitoa on vähennetty samalla kun tehostettua palveluasumista on lisätty. Hoitotyön laatu on useimmilla indikaattoreilla mitattuna Espoossa paremmalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin.

Asiakaspalautteesta suurin osa oli myönteistä ja liittyi erityisesti henkilöstön ammattitaitoon, ystävällisyyteen ja palvelualttiuteen, hoidon järjestämiseen ja yksilöllisyyteen sekä yksiköiden viihtyisyyteen. Kehittämisen paikkoja ovat tiedonkulku, moniammatillinen yhteistyö, palvelun sisällön ja asiakkaan kokemien tarpeiden yhteensovittaminen, hoitajien vaihtuvuus ja asiakkaan kohtaaminen.