Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 17.2.2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.2.2016 klo 19.58

7. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen seuraavin lisäyksin:

  • Lautakunta esittää, että suun terveydenhuollossa sovellettaisiin samaa maksuvapautuskäytäntöä, joka on käytössä terveyskeskuksen avosairaanhoidossa, jolloin suun terveydenhuollon maksua ei peritä seuraavilta espoolaisilta asiakasryhmiltä: valtion maksaman laskennallisen korvauksen piirissä olevat pakolaiset, päätoimiset opiskelijat, täyttä kansaneläkettä saavat, takuueläkettä saavat, työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat, Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet.
  • Lautakunta pyytää edelleen selvittämään mahdollisuutta luopua terveyskeskusmaksun perimisestä Helsingin mallin mukaisesti. Lautakunta toivoo että selvityksessä otetaan huomioon Espoon vammaisneuvoston 14.2. antama lausunto ja samoin THL:n tutkimusprofessori, johtaja Markku Pekurisen lausunto.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy asiakasmaksuja koskevat ohjeet seuraavin muutoksin:

  • Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut: Lautakunta esittää, ettei Espoo perisi maksua lääkärintodistuksista B, C, ja D eli nämä todistukset siirrettäsiin maksullisten listalta maksuttomien listalle.

Päätös syntyi äänestysten jälkeen. Asiassa jätettiin eriäviä mielipiteitä.

8. Perhehoidon palkkioiden korottaminen, korjaus
Lautakunta hyväksyi 7.1.2016 perhehoidon palkkioiden korottamisen 1.3.2016 alkaen. Esityksen liitteessä oli virheellisesti todettu, että lapsilisät sisältyvät kulukorvaukseen. Lautakunta hyväksyi korjauksen liitteeseen: lapsilisät maksetaan perhehoitajalle. Korjattu liite

9. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden yhtenäisten luovutusperusteiden käyttöönotto Espoossa 1.3.2016
Lautakunta päätti, että Espoossa ryhdytään noudattamaan HUS-Erva-alueen yhtenäisiä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita 1.3.2016 alkaen. Espoolaisille apuvälinetarvitsijoille muutos tuo lisää apuvälineitä ja uusia ratkaisuja.

10. Vuoden 2016 käyttösuunnitelman tarkistus
Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen tulotavoitteiden ja määrärahojen muutokset vuodelle 2016.

11. Yhteistyösopimukset yleishyödyllisten järjestöjen kanssa
Lautakunta hyväksyi avustukset yhdistyksille ja yhteisöille, jotka tukevat sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Avustukset koskevat vuotta 2016.

12. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen
Lautakunta päätti, että yhteistyösopimukset yleishyödyllisten järjestöjen kanssa muutetaan julkisesti haettaviksi kohdeavustuksiksi vuoden 2017 alusta alkaen, ja hyväksyi vuoden 2017 kohdeavustusten avustusperiaatteet. Vuoden 2017 kohdeavustusten hakuaika on 18.4.–31.5.2016 klo 15.

13. Selvitys hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa
Lautakunta antaa aluehallintovirastolle selvityksen hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.
Tilastot: www.espoo.fi/hoitotakuu