Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 7.1.2016

7.1.2016 klo 21.02

4. Järjestöavustukset vuodelle 2016
Lautakunta päätti avustaa sosiaalipalvelujen ja kansanterveystyön järjestöjä sekä veteraanien kuntoutusta yhteensä 465 000 eurolla liitteen mukaisesti sillä muutoksella, että Eläkeliiton Espoon yhdistys ry:lle myönnetään 2100 euroa ja Vailla vakinaista asuntoa ry.lle myönnetään 3500 euroa.

5. Vuoden 2016 käyttösuunnitelman tarkistus
Asia jätettiin pöydälle.

6. Sosiaali- ja terveystoimen uusien toimitilojen varustaminen ja laitehankinnat
Lautakunta hyväksyi määrärahaesityksen. Toimitilojen ensikertaiseen varustamiseen sekä laitehankintoihin varattu määräraha 12 465 000 euroa käytetään Espoon uuden sairaalan, Ison Omenan palvelutorin ja Auroran neuvolan varustamiseen, Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen turvajärjestelmien hankintaan sekä suun terveydenhuollon laitteiden uusimiseen.

7. Perhehoidon palkkioiden korottaminen
Lautakunta hyväksyi perhehoidon palkkioiden korottamisen 1.3.2016 alkaen liitteen mukaisesti, täydennettynä käyttövaroilla ja indeksikorotuksilla työssä käyvien hoitopalkkioihin. Palkkioiden korotuksella vahvistetaan perhehoidon osuuta lastensuojelun sijaishuollossa.

8. Lausunto sosiaali- ja terveystoimen esikunnan monitoimitilan hankesuunnitelmasta
Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa Virastotalo 2:n 8. kerroksen monitoimitilan hankesuunnitelmaan.

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut
Lautakunta palautti asian uudelleenvalmisteluun seuraavalla evästyksellä: Maksukorotusten tulisi perustua vain todelliseen kustannustason nousuun ja lisäksi ottaa huomioon yleinen palkka- ja eläketason muutos. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta luopua terveyskeskusmaksujen perimisestä Helsingin malliin mukaisesti.

10. Espoon kaupungin lausunto itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeistä
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeistä. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • ruotsinkielen asema erityisesti Uudellamaalla
  • sosiaalipalvelujen asema vahvemmin esille
  • veroaste ja hallinnoliset menot eivät saa nousta
  • fokuksen tulee olla palvelujen laadussa ja kustannusten hallinnassa
  • sosiaali-terveys-kuntapalvelujen rajapinnat
  • kestävyysvajeen korjaus ei ole uskottava
  • kielen asema kysymyksessä 6.

Lausuntoa käsitellään kaupunginhallituksessa 11.1. ja valtuustossa 25.1.