Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 20.10.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.10.2020 klo 19.37

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausuntonsa Espoon pohjois- ja keskiosien kaavaluonnoksesta. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kotikunnattomien henkilöiden koronavirusinfektioon liittyvän tutkimuksen ja hoidon kustannuksia ei peritä.

Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon liittyvät kustannukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen, että koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kunnat eivät perisi koronavirus-infektiosta aiheutuvan tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannuksia sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa ja joiden mahdollinen vakuutus ei kata tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannuksia. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Espoo ei peri em. henkilöiltä koronavirusinfektiosta aiheutuvan tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannuksia 1.11.2020 alkaen.

Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan tuottamaan keskeisiltä osin Espoon keskuksen alueelta ja Kalajärven Palvelutorilta nykyisistä toimitiloista ja suunnitteilla olevasta Espoolaistentalosta käsin. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tulevaisuudessa sote-keskuksen palvelukonseptin mukaisesti. Palvelukonseptiin kuuluvat Terveysasemapalvelujen lisäksi Perhekeskus Campus ja Elä ja asu -seniorikeskus. Konseptit parantavat palveluiden integraatiota, mikä on keskeistä sekä asiakaskokemuksen että kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Tulevaisuuden sote-keskusten palvelukonsepti tullaan esittämään sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimen keskeisiä palveluja kehitetään lisäämällä aukioloaikoja ja digitaalisia palveluja sekä luomalla uusia liikkuvia palveluja. Näillä muutoksilla mahdollistetaan se, että merkittävästä väestön kasvusta huolimatta tilatarvetta voidaan hillitä Espoon taloudelle ja tuottavuudelle asetettujen tavoitteita noudattaen. Espoolaisen sujuvan arjen edistämisessä on tärkeää, että edellä mainitut laajat aukiolot, asiakkaiden integroidut palvelut ja hyvä liikenteellinen saavutettavuus paranevat. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää mitoitukseltaan aiempaa suurempia toimipisteitä. Palveluiden hajautuminen liian moniin osoitteisiin vaarantaa tavoitteiden toteuttamisen. 

Lautakunta päätti lisätä lausuntoon, että osalla sosiaali- ja terveyspalveluita on myös lähipalveluluonne ja siksi niitä tulee toteuttaa alueellisesti lähellä palveluntarvitsijoita.

Lisäksi lautakunta kuuli katsaukset koronatilanteesta ja Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen järjestämisestä. Lautakunta päätti järjestää iltakoulun kulkukeskuksen järjestämisestä myöhemmin sovittavana ajankohtana. 

Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunnalle valmistellaan esitys maskien ja visiirien toimittamisesta suoraan kotiin vammaisille ja omaishoidon piirissä oleville henkilöille.

Lautakunta päätti ottaa ylimääräisenä asiana käsiteltäväkseen esityksen naapuritukiperhetoiminnasta ja päätti, että lautakunnalle valmistellaan asiasta esitys seuraavaan kokoukseen.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen espoo.fi-verkkosivuilla.