Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 25.3.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.3.2020 klo 19.43

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon Espoon asiakas- ja potilastietojärjestelmävalinnasta. Lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Liittyminen Apotti-hankintaan vaikuttaa tällä hetkellä toiminnallisesti parhaalta vaihtoehdolta. Se tarjoaa lupaavat työkalut asukkaiden digiasioinnille ja digitalisaation edistämiselle. Apotti-ratkaisu parantaa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä lähikuntien kanssa, ja tarjoaa maakuntauudistuksen tapauksessa vähäriskisimmän järjestelmäyhdistämisen. Apotti integroi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden ja HUS:n tiedot ja parantaa mm. potilasturvallisuutta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotossa tulee huomioida sen vaikutus työaikaan käyttöönoton alkuvaiheessa, turvata riittävä perehdytys ja käyttöönoton jälkeinen tuki sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireisen aikataulun vuoksi ja annetun esittelyn perusteella lautakunnalla ei ole riittäviä edellytyksiä ottaa kantaa Apotti-hankintaan liittymisen taloudellisiin vaikutuksiin ja riskeihin.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 25.3.2020