Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 22.8.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.8.2019 klo 21.37

4. Osavuosikatsaus, heinäkuu 2019

Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsauksen ja siihen liittyvät selvityksen tulostavoitteiden toteutumisesta ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle muutettuna siten, että

  • sosiaali- ja terveystoimelle laaditaan lisätalousarvio siten, että tukien ja palveluiden saatavuus ei heikkene
  • palvelutarpeen arviointiin ja täyttölupamenettelyn laajentamiseen liittyviä keinoja ei oteta käyttöön.
  • Aineisto

5. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen omavastuuosuudet

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen omavastuu on 1.10.2019 alkaen aikuisilta 2,80 euroa ja lapsilta 1,40 euroa (matkat Espoon sisällä tai Kauniaisiin, Helsinkiin, Vantaalle, Kirkkonummelle, Nurmijärvelle ja Vihtiin). Aineisto

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona sekä vahvistaa pitkäaikaishoidossa olevien ihmisten sosiaalisten verkostojen säilymistä. Se on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille, joilla on suuria vaikeuksia liikkumisessa. Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne.

6. Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu 2018

Lautakunnalle esitetään tiedoksi raportti iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyydestä ja laadusta vuonna 2018. Raportin mukaan iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu on Espoossa kohtuullisen hyvällä tasolla. Palvelujen riittävyyttä ja laatua seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Aineisto

7. Tehostetun palveluasumisen valvontaraportti 2/2019

Vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontaa on tehostettu vuonna 2019. Huhti-kesäkuussa hoivakoteihin tehtiin 35 valvontakäyntiä. Uuden valvontasuunnitelman mukainen kirjallinen huomautus on annettiin yhdelle hoivakodille ja uusia reklamaatioita tehtiin kaksi. Kolmeen hoivakotiin ei tällä hetkellä sijoiteta uusia asukkaita reklamaatioprosessien vuoksi. Aineisto

Vastaukset valtuustoaloitteisiin ja -kysymyksiin

Lisäksi lautakunta pyysi valmisteltavaksi esityksen, jossa arvioidaan lapsiperheiden kotipalvelun maksuttomuuden kriteereitä sekä niiden vaikutuksia erityisesti erityisen tuen näkökulmasta.

Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot