Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 13.6.2019

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
13.6.2019 klo 21.51

4. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden uudistaminen

Lautakunta hyväksyi uusitut toimintaohjeet. Toimintaohjeet uudistetaan osana Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistä kuljetuspalvelu-uudistusta. Tavoitteena on luoda nykyaikainen ja asiakaslähtöinen toimintamalli, joka parantaa palvelun saatavuutta, turvallisuutta ja seurattavuutta. Yksityiskohtaiset ohjeet palvelun käyttäjille valmistuvat myöhemmin tänä vuonna, ja ne valmistellaan yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen, kun Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen toiminta on käynnissä Espoossa ja muualla Länsi-Uudellamaalla. Esitys

Esittelijä teki esitykseen täsmennyksiä:

 • Kukin kunta päättää toimintaohjeesta itsenäisesti, ja se voi sisältää kuntakohtaisia eroja.
 • Mahdollisuus käyttää omaa autoa ei rajaa vammaista henkilöä kuljetuspalvelun ulkopuolelle.
 • Välttämätön, pikainen, noin 10 minuutin mittainen pysähdys reitin varrella on tarvittaessa mahdollinen. Tällainen pysähdys voi olla esimerkiksi pankkiautomaatilla käynti tai kirjeen pudotus lähtevän postin laatikkoon. Pysähdys tulee ilmoittaa etukäteen kuljetusta tilattaessa.
 • Mikäli taksi myöhästyy yli 30 minuuttia, kyydin voi perua ilman matkamenetystä.
 • Lautakunta seuraa kuuden kuukauden välein, miten palvelu on toiminut, ja varaa mahdollisuuden päivittää toimintaohjetta jos puutteita on ilmennyt.

Lautakunta täsmensi toimintaohjetta seuraavissa kohdissa:

 • Erityisin perustein asiakkaalle voidaan myöntää oikeus matkustaa saman kuljettajan kyydillä (ns. vakiotaksioikeus), jos kuljettajien vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä hankalaa asiakkaan vamman tai sairauden vuoksi.
 • Mikäli asiakas ottaa kyydin taksitolpalta tai tilaa kyydin suoraan taksiyrittäjältä, hänen tulee varmistaa kuljettajalta, että kyseessä on Kulkukeskuksen sopimusauto.

Lisäksi todettiin, että JYSE-ehtojen mukaisesti kuljetusyritys on velvollinen korvaamaan taksin myöhästymisestä aiheutuvan haitan.

5. Osavuosikatsaus, huhtikuu 2019

Lautakunta merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsauksen ja selvityksen tulostavoitteiden toteutumisesta. Aineisto

6. Vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, vuosi 2018

Lautakunta merkitsi tiedoksi vastaukset, jotka koskevat mm. vuokratyövoiman käytön seurantaa, maahanmuuttajien kotoutumista, asiakaskokemuksen kehittämistä, ikäihmisten ja vammaisten hoivapalvelujen valvontaa sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja. Aineisto

7. Kohdeavustusten myöntämisperiaatteet vuodelle 2020

Lautakunta hyväksyi kohdeavustusten myöntämisperiaatteet. Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja. Kohdeavustuksilla tuetaan myös järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämistä. Kohdeavustusten hakuaika on syyskuussa 2019. Aineisto

8. Ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon järjestämistä koskevat hankintaperiaatteet

Lautakunta hyväksyi ikääntyneiden lyhytaikaisen hoidon järjestämistä koskevat hankintaperiaatteet (aineisto):

 • Lyhytaikaisen hoidon tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista.
 • Lyhtyaikaisen hoidon järjestämisen painopistettä siirretään kaupungin omiin muistipalvelukeskuksiin ja Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikköön.
 • Asiakkaiden valinnanvapautta lisätään ja asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palvelua koskevia valintoja.
 • Lyhytaikaista hoitoa järjestetään yksityisissä hoivakodeissa palvelusetelillä sekä ostopalveluna.
 • Lyhytaikaisen hoidon sisällölle ja laadulle määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka ovat yhteneväiset pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen laatuvaatimusten kanssa.
 • Lyhtyaikaista hoitoa tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi.

14. Kotihoidon valvontasuunnitelma

Lautakunta hyväksyi kotihoidon valvontasuunnitelman. Sen tavoitteena on varmistaa, että kotihoidon asiakkaat saavat laadukasta palvelua riippumatta siitä, kuka palvelun tuottaa. Aineisto

Vastaukset valtuustoaloitteisiin ja -kysymyksiin

Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot