Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 13.12.2018

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
13.12.2018 klo 20.11

4. Tilapäisen etäkotipalvelun sekä etäkuntoutuksen asiakasmaksut

Espoon kotihoidossa ja Espoon sairaalassa otetaan käyttöön videovälitteisiä etäpalveluja. Etäkontakteilla täydennetään asiakkaan päivittäisiä palveluja tai korvataan osa kotikäynneistä. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi etäpalvelujen asiakasmaksut 7.1.2019 alkaen. Esitys

5. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun asumisen asiakasmaksu

Lautakunnalle esitetään, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarjottavan tuetun asumisen asiakasmaksut poistetaan 7.1.2019 alkaen. Asukas maksaa vuokran vuokrasopimuksensa mukaisesti suoraan asumisyksikköön. Esitys

6. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnan periaatteet

Lautakunta hyväksyi seuraavat hankintaperiaatteet:

 1. Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta.
 2. Tilaava kunta määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle sekä maksaa palveluntuottajille samasta palvelusta samansuuruisen korvauksen. Vähimmäisvaatimusten taso on asukkaiden palvelutarvetta vastaava.
 3. Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella.
 4. Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa.
 5. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.
 6. Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki valvontaviranomaisten ja tilaavan kunnan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään.
 7. Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle.
 8. Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaavan kunnan hallinnassa.
 9. Palveluntuottajien tulee toteuttaa toiminnassaan taloudellista ja sosiaalista yhteiskuntavastuuta.
 10. Hankinta valmistellaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on, että näissä kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.

Hankinnan valmisteluun osallistuvat Espoon lisäksi Kauniainen, Kirkkonummi, Karviainen, Raasepori, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Hanko. Hankinnan valmistelussa kuullaan sekä kuntalaisia että  palveluntuottajia: kuntalaisnäkökulmaa selvitetään yhteistyössä asiakkaiden ja omaisten kanssa palvelumuotoilun keinoin, ja palveluntuottajille järjestetään markkinavuoropuhelu. Hankinta toteutetaan ilmoittautumismenettelynä siten, että uusi malli on käytössä 1.1.2020 alkaen. Esitys

7. Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelma

Lautakunta hyväksyi Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2019. Päivitetty suunnitelma kattaa vuoden 2019 elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakka- ja lääkelain sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelmat. Valvontakohteita on 3577. Esitys

8. Espoon keskuksen palvelukeskustilojen hankinta

Espoon keskuksen palvelukeskus sijaitsee osoitteessa Espoonkatu 8. Se on toiminut seniorijärjestöjen harraste- ja kokoontumistilana sekä ruokailutilana. Toiminta on huonon sisäilman takia siirretty muihin toimipisteisiin. Lautakunta esittää Tilapalvelut-liikelaitokselle, että nykyinen tila irtisanotaan ja Espoontorin liikekeskuksen 3. kerroksesta vuokrataan korvaavaa tilaa 1.3.2019 alkaen. Tiloihin tulee monitoimi-, harraste- ja kokoontumistiloja noin 150 seniorille. Tilojen yhteydessä on työtiloja seniorineuvonnan ja palvelukeskuksen työntekijöille. Esitys

9. Valtuustokysymys: Miten Espoo helpottaa asiointia terveyspalveluissa, erityisesti ajanvarauksessa?

Espoossa halutaan tarjota helposti käytettäviä ja sujuvia palveluja ja ottaa huomioon asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet. Terveysasemille ja hammashoitoon saa yhteyden joko soittamalla tai asioimalla verkkopalveluissa. Terveysasemille voi tulla myös ilman ajanvarausta suoraan paikan päälle. Sähköisten palvelujen avulla asiakkaat voivat saada palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Kun osa asioista voidaan hoitaa sähköisesti, jää ammattilaisille enemmän aikaa potilaiden hoitoon. Näin sujuva ja helppokäyttöinen sähköinen/digitaalinen asiointi mahdollistaa asiakkaille parempaa asiakaspalvelua ja hoidon saatavuutta. Vastaus valtuustokysymykseen

Lisätiedot

Tämän kokouksen aineistot
sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat