Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 16.6.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.6.2021 klo 16.58

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan keskiviikkona 16.6.2021 mm. vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteet ja Suur-Espoonlahden terveysasematoiminnan väestöjakoa.

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteet

Espoon kaupunki valmistelee uutta hankintaa vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetusten kuljetusoperaattorista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ehdotetaan päätettäväksi seuraavat vammaispalvelu- ja sosiaa-lihuoltolain mukaiset kuljetusten järjestämistä ja toteutusta koskevat hankinnan periaatteet:

  • Palvelu on asiakkaalle turvallista.
  • Palvelu on esteetöntä, saavutettavaa ja vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.
  • Palvelu tulee saada kohtuullisessa ajassa ja sen tulee olla käytettävissä ympäri vuorokauden.
  • Palvelukielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti.
  • Kuljettajat ovat ammattitaitoisia.
  • Oman taksin käyttöoikeus (ns. vakiotaksikäyttöoikeus) on mahdollista niillä asiakkailla, joille se on perusteltua

Uudessa valmistellussa esityksessä esitetään pidettäväksi voimassa lautakunnan aiempi päätös kahta poikkeusta lukuun ottamatta: kuljetusten yhdistelyn vapaaehtoisuudesta luovutaan ja hankintaa valmistellaan vain Espoon kaupungin tarpeisiin poiketen aiemmasta Länsi-Uudenmaan yhteisestä hankinnasta.

Espoossa oli vuonna 2020 vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun piirissä n. 3650 asiakasta ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun piirissä n. 2050 asiakasta.

Lue esityksestä lisää lautakunnan esityslistalta.

Suur-Espoonlahden terveysasematoiminnan väestöjako

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettään, että Suur-Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuualueen jakoa muutetaan siten, että Kivenlahden väestön terveysasemapalvelut siirretään Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuulle 1.6.2024 alkaen

Espoonlahden terveysasemarakennuksen laaja remontintarve todettiin tammikuussa 2020. Kun rakennuksessa sattui vesivahinko huhtikuussa 2020, päätettiin, että rahaa ei käytetä remontin tekemiseen vaan lähdetään suoraan suunnittelemaan kiinteistön peruskorjausta. Tarveselvitys tehtiin loppuvuoden 2020 aikana ja peruskorjaushanke sai joulukuussa 2020 rahoitusvarauksen Espoon investointiohjelmaan seuraaviksi vuosiksi.

Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen (2022-2024) yhteydessä kiinteistöön saneerataan tilat palvelutuotannolle, joka on sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuden sote-keskusohjelman mukainen. Tavoitteena on vastata asiakkaan eri palvelutarpeisiin monialaisesti ja tarjota yhdenvertaiset, oikea-aikaiset ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle. Peruskorjatulla Espoonlahden terveysasemalla työskentelisi suunnitelmien mukaan lääkärien ja hoitajien lisäksi aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen, avofysioterapian ja kuntoutuksen ja aikuisten sosiaaliohjauksen ammattilaiset sekä ikääntyneiden palveluohjaus.  

Lue esityksestä lisää lautakunnan esityslistalta.

Lisäksi lautakunta käsittelee edellisessä kokouksessa pöydälle jätetyt vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan päivittämisen sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä, laatua ja omavalvontaa koskevan arviointiraportin.

Lautakunnan esityslistalla myös mm:

Lisätiedot