Sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.11.2020 päätöksiä ja vetoomus espoolaisille korona-aikana

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.11.2020 klo 19.59

Sosiaali- ja terveyslautakunta vetoaa, että espoolaiset noudattaisivat viranomaismääräyksiä. Lautakunta muistuttaa kaikkia hengityssuojainten käytöstä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolehtimisesta ja turvavälien pitämisestä. Huolehditaan itsestämme ja toisistamme.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 25.11.2020 maskien jakelusta vammaisille ja omaishoitajille koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Lautakunta hyväksyi päivitetyn kotihoidon myöntämisen perusteet sekä ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen ohjeen ja merkitsi tiedoksi toimialan kolmannen vuoden 2020 osavuosikatsauksen.

Maskien jakelu vammaisille ja omaishoitajille

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kaikille vammaisille henkilöille ja omaishoitajille toimitetaan suu-nenäsuojuksia koronavirustartunnoilta suojautumiseen. Suojaimet on tarkoitettu käytettäväksi liikuttaessa kodin ulkopuolella julkisissa tiloissa, kun turvaväliä ei ole mahdollista pitää. 

Vammaisneuvosto on esittänyt, että Espoo toimittaa maskeja ja visiirejä vammaisille ja omaishoidon piirissä oleville suoraan kotiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 21.10.2020, että lautakunnalle valmistellaan esitys maskien ja visiirien toimittamisesta suoraan kotiin vammaisille ja omaishoidon piirissä oleville henkilöille.

Espoon kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Espoon kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet.

Edelliset kotihoidon asiakkuuskriteerit lautakunta on hyväksynyt vuonna 2017. Hyväksyttyihin uusiin perusteisiin on tarkennettu ja päivitetty asiakkuuskriteerejä vastaamaan toiminnan muutoksia sekä huomioitu kotikuntoutuksen käynnistäminen ja digitaalisten palvelujen käyttöönotto. Uudistetut myöntämisen perusteet auttavat kohdentamaan palvelut oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Päivitetyt kotihoidon myöntämisen perusteet on valmisteltu seniorineuvonta ja palveluohjausyksikkö Nestorin ja kotihoidon yhteistyönä. Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat antaneet marraskuussa lausunnot valmisteilla olleista palvelujen myöntämisen perusteista.

Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen ohje

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päivitetyn ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen ohjeen.

Ohjetta on tarkennettu siltä osin, että ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ei ole riippuvainen asiakkaan oikeudesta perustoimeentulotukeen, vaan tukea myönnettäessä huomioidaan asiakkaan tosiasiallinen taloudellinen tilanne.

Kolmas osavuosikatsaus 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2020 kolmannen osavuosikatsauksen ajalta tammikuu – lokakuu. 

Osavuosikatsauksessa esitetään kaupunginvaltuustolle, että vanhusten palveluiden toimintamenojen määrärahaa lisätään 2,8 milj. eurolla, terveyspalveluiden tuloarviota vähennetään 5,7 milj. eurolla ja toimintamenojen määrärahoja lisätään 6,9 milj. eurolla, perhe- ja sosiaalipalveluiden tuloarviota vähennetään 2,7 milj. eurolla ja toimintamenojen määrärahoja lisätään 5 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto käsittelee osavuosikatsauksen 3.12.2020.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen  espoo.fi-verkkosivuilla