Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.2.2019 klo 10.00

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat sitä, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

"Moderni kaupunkipolitiikka tarkoittaa kumppanuutta valtion ja kaupunkien kesken. Se ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa suunnittelua vaan aitoa horisontaalista kumppanuutta", toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

"Suurilla kaupungeilla on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset vastata tulevaisuuden haas­teisiin. Rahoitus-ja valtionosuusjärjes­telmien tulee vahvistaa ja tukea kasvavien kaupunkien taloudellisia toimintaedellytyksiä", kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.

C21 kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet (pdf, 2222 Kt)