Veteraanipalvelut

Meiltä saat ohjausta ja neuvontaa veteraanikuntoutukseen liittyvissä asioissa.  

Espoon kaupungin järjestämiä veteraanipalveluja voivat käyttää ne sotiemme veteraanit,  joiden kotikunta on Espoo.

Espoon kaupungin veteraanipalvelujen piiriin kuuluvat

  • rintamaveteraanit
  • sotainvalidit, joilla on rintamaveteraanitunnus
  • sotainvalidit, joilla ei ole rintamatunnusta. 
  • elinkorkopäätöksessä vahingoittumisaika määritelty sotavuosille 1939–1945
  • eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet.

Kuntoutuspäätökset tehdään Valtiokonttorin kunnille antaman ohjeen sekä määrärahan puitteissa.

Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla espoolainen, Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.

Kaupungin määrärahojen puitteissa tuotetaan seuraavia palveluja

  • jalkahoitoa korvataan enintään 6 kertaa vuodessa á 45 euroa kerta
  • silmälaseista korvataan yhden kerran vuodessa á 100 euroa
  • hammastekniset kulut (Espoon kaupungin suunterveydenhuollon kautta)
  • omaishoitajan fysioterapia viisi kertaa vuodessa. 

Määräpäivä hakemusten ja kuluvan vuoden kuittien (jalkahoito ja silmälasi) palauttamisessa on 31.12.

Kuntoutushakemukset sekä jalkojenhoito- ja  silmälasiavustushakemukset ja kuitit yhteystietoineen sekä pankkitilinumeroineen  voi postittaa osoitteeseen:

Seniorineuvonta ja palveluohjaus
Veteraanipalvelut
PL 2308
02070 ESPOON KAUPUNKI

Sotainvalidit ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet hakevat kuntoutusta Valtiokonttorista