Omaishoitajan jaksamisen tuki

Omaishoito on usein kuormittavaa. Monesti omaishoitaja joutuu opettelemaan paljon uusia asioita ja tehtäviä, joista hänen ei ole tarvinnut huolehtia läheisen ollessa terve. Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja tarvitsevat tukea. Jokainen omaishoitotilanne on omanlaisensa ja niihin voidaan tarjota varsin monenlaisia tukitoimia.

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa

Omaishoidon tuen sopimuksen tehneellä henkilöllä on lakisäätäinen oikeus pitää 2–3 vuorokautta vapaata kuukaudessa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden käyttö on ensiarvoisen tärkeää omaishoitajan jaksamisessa. Omaishoitajan vapaiden aikana hoito voidaan järjestää

  • toisen omaishoitajan avulla
  • perhehoitona
  • ympärivuorokautisessa hoidossa
  • yli 65-vuotiaille päivätoimintana
  • palvelusetelillä
  • edellä mainittujen tapojen yhdistelmänä.

Omaishoidon tuen työntekijä arvioi yhdessä omaishoitajan ja omaishoidettavan kanssa, mikä on tarkoituksenmukaisin omaishoidon vapaiden toteuttamismuoto. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden asiakasmaksu on 11,40 €. Asiakasmaksun maksaa omaishoidettava.

Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus

Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on omaishoitajan hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja omaishoitajan tukeminen. Terveystarkastukset ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia ja niitä tehdään kahden vuoden välein.

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ei järjestetä työterveyshuollon piirissä oleville eikä lyhytaikaisille omaishoitajille.

Vammaispalvelut järjestävät alle 65-vuotiaiden omaishoidettavien omaishoitajille sähköisen hyvinvointi- ja terveystarkastuksen. Sähköisen hyvinvointi- ja terveystarkastuksen voi tehdä halutessaan Espoo.fi -sivuilla.

Omaishoitajille suositellaan säännöllisiä lääkärissä käyntejä oman lääkärin vastaanotolla parin vuoden välein. Vinkkejä oman terveyden hoitamiseksi löytyy muun muassa nettisivuiltamme.

Muuta tukitoimintaa

Kelan kuntoutuskurssien tavoitteena on ylläpitää omaishoitajan jaksamista ja löytää yhteisiä, arkea helpottavia keinoja. Osa kursseista on tarkoitettu pelkästään omaishoitajille, mutta Kela järjestää myös kursseja, joihin voi osallistua sekä omaishoitaja että hoidettava. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea. 

Omaishoitajat ja läheiset -liiton kautta voi hakea omaishoitajalomia, jotka ovat tarkoitettu virkistykseksi omaistaan hoitavalle. Kysy lisää p. 020 7806 599  

Omaishoitajia tukevia järjestöjä ja yhdistyksiä ovat mm:

  • Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry: www.eska.auttaa.fi
    • omaishoitajavalmennusta, vertaisryhmiä, neuvontaa ja omaishoitoon liittyviä asiantuntijatilaisuuksia sekä virkistys-toimintaa
  • Uudenmaan Muistiluotsi: www.Uudenmaanmuistiluotsi.fi 

Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminnan tarkoituksena on vahvistaa ja edistää omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Omaishoitajille on tarjolla muun muassa virkistys-, tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa vapaaehtoisten toteuttamana, koulutusta sekä hyvinvointipäiviä.