Omaishoidontuen hakeminen

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan henkilön terveydentilasta (sekä tarvittaessa hoitajan). Hakemuslomakkeita saa mm. terveysasemilta, kotihoidosta, vammaispalveluista sekä Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestorista.

Omaishoidon tuen hakijan luo tehdään arviointikäynti ennen päätöstä. Kaikille tukea hakeneille lähetetään asiasta kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös.

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitopalkkio maksetaan hoitajalle kuukausittain kuukauden viimeisenä arkipäivänä jälkikäteen. Tuki on veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa tarvittaessa hoitajan sosiaali- ja eläketurvamaksut.

Vuonna 2019 hoitopalkkiot ja luokat:

1 Hoitoisuusryhmä on 1732,38 € / kk.
2 Hoitoisuusryhmä on   799,78 € / kk.
3 Hoitoisuusryhmä on   439,80 € / kk.

Hoitopalkkiota ei makseta, mikäli hoito keskeytyy yli viideksi (5) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana (ei koske lakisääteistä vapaata) muusta kuin hoidettavan terveydestä johtuvasta syystä. 7.3 2016 alkaen lakisääteisen vapaan ajan hoidosta peritään hoidettavalta asiakasmaksua 11,50 € / vuorokausi.

Tiedustelut

Yli 50-vuotiaat asiakkaat
Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestori
Karvasmäentie 6, PL 2308
02070 Espoon kaupunki
puh. 09 816 33 333
arkisin klo 9–15

Sähköposti:
omaishoidontuki.nestori(at)espoo.fi

Alle 50-vuotiaat asiakkaat
Vammaispalvelun palvelukeskus
Kamreerintie 2 A, PL 2513
02070 ESPOON KAUPUNKI
Vammaispalvelujen puhelinneuvonta:
Ma-pe klo 9-11
p. 09 816 45285


Faksi: 09 816 45950
Sähköposti:
vammaispalvelut(at)espoo.fi