Lyhytaikaishoiva

Lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa järjestetään

  • Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi
  • Omaisen tukemiseksi uupumistilanteissa
  • Jaksohoidon tarpeen arvioimiseksi
  • Säännölliset jaksohoidot
  • Lomapaikkatarve omaisen loman ajaksi
  • Akuutti kriisipaikan tarve
  • Pitkäaikaispaikkaa odottavat asiakkaat


Asiakas tai hänen omaisensa tai läheisensä sopivat lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoivan jaksot etukäteen seniorineuvonta Nestorin kanssa. Lyhytaikaishoivan jaksoista on hyvä sopia hyvissä ajoin, jotta toiveet jaksojen ajankohdasta voidaan huomioida mahdollisimman hyvin.

Suosittelemme, että omaishoidon tuen lakisääteisiä vapaita käytetään tasaisesti ympäri vuoden, jotta vapaat tukevat omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista. Kuljetukset lyhytaikaishoivan jaksoille asiakas järjestää itse.

Lisätietoja lyhytaikaishoivasta saat Seniorineuvonta Nestorista, p. 09 816 33 333, arkisin klo 8–16.