Palveluseteli

Yksi vaihtoehto kotihoidon järjestämiseen on kaupungin myöntämä palveluseteli. Henkilö, joka on oikeutettu kaupungin kotihoitoon voi saada palvelusetelin kotihoidon järjestämiseen.  Palveluseteliä käytettäessä asiakas ottaa itse yhteyttä palveluntuottajaan, jonka hän valitsee kaupungin kilpailuttamista palveluntuottajista. Asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle omavastuuosuuden eli palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Espoossa käytetään sähköistä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:ia.

Säännöllisessä kotihoidossa palvelusetelin arvo on enimmillään 34 € / tunti, sillä kotitalouden tulot vaikuttavat säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvoon.

Tilapäisessä kotihoidossa palvelusetelin arvo on 27 € / tunti. Kotitalouden tulot eivät vaikuta tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvoon.

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus tuloverotuksessa. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli myönnetään selkeästi määriteltyjä palveluja varten ja että se ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle.

Palvelusetelistä voi kysyä Seniorineuvonta Nestorista.