Palveluseteli

Palveluseteli on yksi vaihtoehto järjestettäessä kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa. Palvelusetelin voi saada henkilö, joka muutoinkin olisi oikeutettu saamaan kaupungin kotihoitoa. Palvelusetelin myöntäminen perustuu yksilölliseen kotihoidon viranhaltijan tekemään  palvelutarpeen arviointiin.

Uudet asiakkaat tai omaiset voivat ottaa yhteyttä seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin, p. 09 816 33 333 arkisin klo 9–15.

Kotihoidon asiakkuudessa jo olevat asiakkaat saavat tietoa palvelusetelistä oman alueensa kotihoidosta.


Palveluseteliä käytettäessä asiakas ottaa itse yhteyttä palveluntuottajaan, jonka hän valitsee kaupungin kilpailuttamista palveluntuottajista. Asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle omavastuuosuuden eli palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Sähköinen palveluseteli

Käytössä Espoossa on sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). Sähköiset palvelusetelit toimivat valtakunnallisessa parastapalvelua.fi -verkkopalvelussa. Sähköisen järjestelmän käyttö ei muuta palvelusetelien myöntämisen periaatteita, arvoa eikä itse palvelun sisältöä.

Palvelusetelin suuruus

Palvelusetelin arvo jatkuvasti ja säännöllisesti annettavassa kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa  on 34 € tuntia kohden, jos kotitalouden tulot eivät ylitä säädettyjä tulorajoja. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin arvoa.

Alin palvelusetelin arvo on 7 € tunnilta.

Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa on 27 € tunti. Tilapäisessä kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa kotitalouden tulot eivät vaikuta setelin arvoon.

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus tuloverotuksessa. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli myönnetään selkeästi määriteltyjä palveluja varten ja ettei se ole siirrettävissä toiselle henkilölle. Tuloverolain mukaan kotitalousvähennystä ei voi saada kustannuksiin, jotka aiheutuvat palvelusetelin omavastuuosuudesta.