Sotilasvammaiset

Vähintään 10 % haitta-asteen omaavien sotilasvammaisten on mahdollista saada kaupungin kotihoitopalveluja (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) sekä kotihoidon tukipalveluja laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kotihoidon tukipalveluilla tarkoitetaan niitä kaupungin tarjoamia palveluja jotka auttavat kotona selviytymistä ja asumista. Kotihoidon tukipalvelut toteutetaan osana asiakkaan kokonaishoitoa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja saa alueellisen kotihoidon henkilökunnalta.

Ateriapalvelu

Sotilasvammaisten ateriapalvelu voidaan toteuttaa joko lounassetelinä tai tilaamalla lämmin ateria kotiin.

Turvapalvelut

Turvapalvelu sisältää turvapuhelin- ja turva-auttajapalvelun.

Kylvetyspalvelu

Kaupungin tiloissa asiakkaille järjestetty saunomismahdollisuus joko avustettuna tai itsenäisesti.

Vaatehuolto

Toteutetaan ostopalveluna pesulassa tai järjestetään kotona osana siivouspalvelua.

Siivouspalvelu

Siivouspalvelu hankitaan sotilasvammaisille yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna.

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu on kotona selviytymistä tukeva palvelumuoto, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää tukea hakevan henkilön toimintamahdollisuuksia. Kuljetuspalvelutukea on mahdollisuus saada joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Liitteenä tulee olla lääkärinlausunto.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelutukea haetaan ensisijaisesti verkossa. Kirjallisesti palvelua voi hakea seniorineuvonta Nestorista, PL 2308, 02070 Espoon kaupunki. Lomake löytyy Asiointi ja kulkeminen -sivulta.

Tietoa vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakemisesta.