Kotihoito

Kotihoito tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön.

Kotihoidosta saa tukea niihin arjen asioihin, joihin ikääntyneen omat tai läheisen voimavarat eivät riitä. Kotihoito tarkoittaa kotikuntoutusta, kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotiin tuotavia tukipalveluja, esimerkiksi ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua. 

Kotihoito on joko tilapäistä tai säännöllistä asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa palveluita harvemmin kuin viikoittain tai palvelu kestää alle kaksi kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa kotihoidon palveluja säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. 

Kotihoidon palveluja annetaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoidon asiakkuuden kriteerit löytyvät Kotihoidon myöntämisen perusteista (pdf). Uudet asiakkaat voivat kysyä kotihoidon asiakkuudesta ja pyytää palvelutarpeen arviointia Seniorineuvonta Nestorista. Myös omaiset ja muut läheiset voivat pyytää palvelutarpeen arviointia ikäihmiselle Nestorista.

Kotihoidosta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy kotihoidon tuntimäärän sekä asiakkaan maksukyvyn ja perheenkoon mukaan. Kotihoidon asiakasmaksulaskurilla voit arvioida, kuinka paljon kotihoitosi maksaisi Espoon kaupungin tuottama. Laskurilla voit myös arvioida minkä arvoisen palvelusetelin saattaisit saada kotihoidon ostamiseen yksityiseltä palveluntuottajalta. Kotihoidon asiakkaat saavat tarvittaessa maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita kotiinsa.

Muistisairaille ja ikäihmisille, joiden toimintakyky on alentunut, tarjotaan kuntouttavaa päivätoimintaa eli ohjattua, kuntouttavaa ja virikkeellistä ryhmätoimintaa. Päivätoiminnasta peritään maksu, johon sisältyy kuljetukset kotoa päivätoimintaan ja takaisin sekä lounas ja kahvi. Päivätoiminnasta voit kysyä Seniorineuvonta Nestorista.

Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua vain kotitöissä, kuten siivouksessa ja kaupassa käynnissä, ohjaamme käyttämään yksityisiä palveluja. Yksityisiä palveluntuottajia voi hakea PSOP-järjestelmästä.