Tukea ja apua kotiin

Palvelutarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen selvittämisen pohjalta arvioidaan, mistä palveluista asiakas hyötyy. Uusilla palveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista. Lisätietoja: seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, p. 09 816 33 333, arkisin klo 9–15.

Kotihoito

Kotihoito tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, ohjauksen, hoidon sekä kuntoutuksen avulla. Kotihoidon palveluja saadakseen asiakkaan on täytettävä kaupungin hyväksymät kriteerit.

Kotihoidon tehtävänä on ikäihmisten, yli 18-vuotiaiden vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden auttaminen niin, että eläminen kotona on mahdollista turvallisesti myös toimintakyvyn heikentyessä, sekä tukea asukkaan omia voimavaroja. Kotihoito tukee kuntalaisia, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujen avulla.

Kotihoitoa tukevat palvelut

Asiakkaalle voidaan järjestää myös erilaisia tukipalveluja. Niitä ovat ateria-, kylvetys-, pyykki-, siivous-, kauppa- ja turvapalvelu. Näiden palvelujen saamiselle on omat kriteerit.

Kotihoitoa voidaan tukea myös antamalla asiakkaalle lähetteellä maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita. Niillä voidaan helpottaa pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamia huomattavia hoitokustannuksia ja edistää kotona tapahtuvaa hoitoa.

Vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat voivat saada myös muita kotona selviytymistä helpottavia palveluja. Niitä voivat olla esimerkiksi apuvälineet, kuljetuspalvelu ja omaishoidon tuki.

Palvelukeskukset

Palvelukeskus on alueen ikäihmisten kohtaamispaikka, jossa voit ruokailla, viettää aikaa, harrastaa sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin. Myös lukuisat eläkeläis- ja seniorijärjestöt järjestävät toimintaa palvelukeskuksissa.