Taloudelliset tuet

Eläkettä saavan hoitotuki

Kela tukee pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista. Eläkettä saavan hoitotuki voidaan myöntää, kun hakijan kyky huolehtia itsestään on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja henkilö tarvitsee selviytyäkseen säännöllisesti toisen henkilön apua.

• Hoitotukea maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen tai erityiskustannusten perusteella
• Liitteeksi tarvitaan lääkärin C-lausunto
• Lisätietoja Kelasta, p. 020 692 211 / www.kela.fi

Asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Eläkeläisille Kela myöntää eläkkeen saajien asumistukea.

• Lisätietoja Kelasta, p. 020 692 202 / www.kela.fi

Lääkekustannukset

Kela korvaa suuria lääkekustannuksia alkuomavastuun 50 euron jälkeen. Jos saman kalenterivuoden aikana ostamistasi lääkkeistä omavastuuosuudet ylittävät 579,78 € (v. 2021), sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Omavastuuosuuden täytyttyä maksat jokaisesta yksittäisestä lääkkeestäsi 2,50 €/kerta. Saat korvausta lääkkeistä, jotka on määrätty sairautesi hoitoon.

Korvauksen saaminen edellyttää aina, että sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt lääkkeelle korvattavuuden. Jos korvattavuutta ei ole hyväksytty, lääke jää kokonaan sinun maksettavaksesi.

• Lisätiedot Kelasta, p. 020 692 204 / www.kela.fi

Kunnallisten terveysmenojen maksukatto

Vuotuinen maksukatto on 683€  (v.2021). Sairaalamaksujen (myös HUS:n laskut) lisäksi sitä kerryttävät muun muassa terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut ja sarjahoidon maksut. Maksukattoon ei kuulu muun muassa hammashoidon, kotihoidon, palveluasumisen ja sairaalakuljetusten maksuja.

Vastuu maksukaton täyttymisestä on asiakkaalla. Maksukaton täytyttyä ottakaa yhteys Espoon talouspalveluihin, p. 09 81629 500. Maksukattoon kuuluvat laskut/kuitit tulee säilyttää. Maksukaton täytyttyä hakijalle myönnetään loppuvuodeksi vapaakortti. Vapaakortin haltijalta ei peritä maksukattoon sisältyvistä palveluista käyntimaksuja.

Matkakulut terveydenhuoltoon

Kela korvaa matkakuluja silloin, kun hakijan hoito korvataan sairausvakuutuksesta. Kela korvaa matkakustannukset halvimman matkustustavan mukaan. Jos terveydentilasi edellyttää taksin käyttöä, tarvitset siitä terveydenhuollon antaman todistuksen (SV67). Tällöin Kela korvaa taksikustannukset omavastuun 25 € ylittävältä osuudelta. Kalenterivuoden omavastuuosuuden 300 € täytyttyä Kela korvaa matkat kokonaan.

• Kelan korvaamat taksimatkat tulee tilata numerosta p. 0100 84000
• Lisätietoja Kelasta p. 020 692 204 / www.kela.fi

Toimeentulotuki ja maksuvaikeudet

Jos laskunmaksu vaikeutuu esimerkiksi pitkän sairaalajakson vuoksi, voi laskunmaksun aikataulusta useimmiten neuvotella. Siinä tapauksessa ota yhteyttä kyseisessä laskussa olevaan puhelinnumeroon, jotta voit neuvotella lisää maksuaikaa.

Viimesijainen taloudellinen tukimuoto on toimeentulotuki, jota haetaan Kelalta. Näin haet perustoimeentulotukea (Kelan sivuilla).

Jos sinulla tai perheelläsi on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, tai joihin et voi saada perustoimeentulotukea, Espoo voi myöntää harkintansa mukaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan aikuissosiaalityöstä. Hakemuksen voit toimittaa sinne, kun olet saanut ensin Kelasta päätöksen. Aikuissosiaalityön puhelinneuvonta: (09) 816 450 00, arkisin klo 8–9 (takaisinsoittopalvelu).

Jos olet Espoon vanhuspalvelujen asiakas ja sinulla on taloudellisia vaikeuksia, voit olla yhteydessä Seniorineuvonta Nestoriin (nestori@espoo.fi ja puh. 09 816 33 333). Jos sinulla on oma yhteyshenkilö Nestorissa, ole suoraan yhteydessä häneen.