Ikääntyneen ravitsemus

Terveellinen ravinto ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. Monipuolinen ja maistuva ruoka antaa myös iloa ja nautintoa elämään.

Ikääntyessä energian tarve pienenee, mutta ravintoaineiden tarve ei pienene. Siksi ruokavalion laatu on tärkeä. Erityisesti proteiinin, D-vitamiinin, kuidun ja nesteen saantiin tulee kiinnittää huomiota. Monipuolinen ravinto on hyväksi myös aivojen terveydelle.

Lounasruokailu

Palvelukeskukset tarjoavat arkisin monipuolista lounasruokaa.

Lounasruokailu on mahdollista myös monissa yksityisissä palvelutaloissa. Seurakunnat tarjoavat edullisia lounaita kirkkojen tai kappeleiden tiloissa.

Kauppa- tai ateriapalvelu arkea helpottamaan

Jos ruoan valmistaminen kotona tuntuu hankalalta, ateriapalvelun kautta on mahdollista tilata ateria kotiin. Lisätietoa seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorista, p. (09) 816 33 333.

Kauppapalvelun kautta voi tilata ruokaostokset kotiin. Ruoanlaittoapua voi hankkia yksityisistä kotipalveluyrityksistä. Lisätietoa Nestorista, p. (09) 816 33 333.

Ravitsemuksen ongelmat

Painonlasku tai ruokahaluttomuus voi liittyä esimerkiksi muistisairauteen tai masennukseen. Tällöin on erityisen tärkeää, että ruoka on maukasta ja siitä saa riittävästi energiaa ja ravintoaineita.

Jotkin sairaudet voivat aiheuttaa pureskelu- tai nielemisvaikeuksia. Oleellista on myös huolehtia suun ja hampaiden kunnosta.

Iän karttuessa painoa saa olla suhteessa vähän enemmän kuin nuorilla. Yli 70-vuotiailla laihduttaminen on vain harvoin tarpeen. Jos ylipainoa on paljon ja laihduttamiselle on vahvat terveydelliset perusteet, iäkkään henkilön kannattaa laihduttaa vain terveydenhuollon ammattilaisen opastuksella. Laihtumisen tulee tapahtua hitaasti ja liikuntaa lisäten.

Painonnousu tai -lasku voi liittyä myös elämäntilanteen muutokseen tai tunne-elämän asioihin, kuten äkilliseen suruun tai leskeksi jäämiseen. Siksi on hyvä hakea apua ja tukea myös taustalla oleviin syihin.

Erityisissä ravitsemukseen liittyvissä ongelmatilanteissa on mahdollista saada . Ravitsemusneuvontaa varten tarvitaan lähete, jonka voi tehdä lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.