Palvelutarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen selvittäminen tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen kartoittamista sekä ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista hyvinvointia tukevista palveluista.

Arviointi tehdään yleensä asiakkaan kotona. Tapaamisessa ovat mukana asiakas, hänen läheisensä sekä seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin työntekijä.

Palvelutarpeen selvittämisessä kartoitetaan asiakkaan taustatiedot, voimavarat, terveydentila, toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus hoidossa, olemassa olevat palvelut sekä uusien palvelujen tarve.

Palvelutarpeen selvittämisen pohjalta arvioidaan, mistä palveluista asiakas hyötyy. Uusilla palveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö.

OmaOlo-palvelussa voit myös alustavasti arvioida, olisitko oikeutettu esim. kuljetustukeen tai omaishoidon tukeen.

Lisätietoja: seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori