Muisti ja aivojen terveys

Tervetuloa muistipolulle! Muistipolulta saat tietoa aivoterveydestä ja muistisairauksista. Terve muisti toimii, kun keskittyy, kuuntelee, kertaa ja lepuuttaa muistiaan. Jos näistä keinoista huolimatta huomaat muistin ongelmien lisääntyneen ja arjessa selviytyminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin, on syytä selvittää muistin heikkenemisen syy. Avaamalla ja sulkemalla alla olevia kohtia voit lukea tarkemmin aiheista.

Varaudu vanhuuteen: pidä huolta toimintakyvystäsi

Terveelliset elämäntavat suojaavat aivojasi.

Taloudelliset tuet ja oikeudellinen ennakointi ovat ajankohtaisia kaiken ikäisille.

  • Lisätietoja taloudellisista tuista
  • Oikeudellinen ennakointi tarkoittaa varautumista sellaisen päivän varalle, jolloin omien asioiden hoitaminen ei ole enää mahdollista. Lisätietoja oikeudellisesta ennakoinnista löydät Vanheneminen-sivustolla.

Suuri vai pieni riski muistisairaudelle?

Terveelliset elämäntavat suojaavat aivoja. Jo keski-ikäinen voi omalla toiminnallaan pienentää merkittävästi muistisairauden puhkeamisen riskiä myöhemmin. Suomalaisessa FINGER-tutkimuksessa kehitetty toimintamalli auttaa vähentämään muistisairauksien puhkeamista.

Voit itse vaikuttaa muistisairauden riskitekijöihin. Tee muistisairauden riskitesti (pdf) Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivuilla.

Jos saat testissä kuusi pistettä tai enemmän, tartu toimeen. Kaikki mikä on hyvää sydämelle, on hyvää myös aivoille. Noudata terveellistä ruokavaliota ja vältä liiallista alkoholin käyttöä. Huolehdi riittävästä liikunnasta ja levosta. Sosiaalisia suhteita kannattaa vaalia, ja aivoja tulee myös haastaa kohtuudella.

Jos huomaat muistiongelmien lisääntyneen ja arjessa selviytymisen olevan vaikeampaa kuin aikaisemmin, muistiongelmien syy on hyvä selvittää. Aina kyse ei ole muistisairaudesta.

Mitä tehdä, jos huoli muistista herää?

Muistamisen vaikeus ei aina tarkoita muistisairautta. Toisinaan muistisairauden alussa aloitekyky tai mieliala heikkenee, sovittuja asioita ja sanojakin unohtuu, tai arkiaskareet vaikeutuvat. Päättelykyky ei tunnu toimivan tai tavarat ovat usein hukassa.

Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista, ota asia puheeksi omalla terveysasemallasi.

Muistioireiden selvitys alkaa terveysasemalla

Jos tunnistat muistisairauteen sopivia vaivoja, arviointi alkaa terveysasemalla hoitajan vastaanotolla. Siellä tilanteesi kartoitetaan. Hoitaja voi ohjata sinut lisäkokeisiin, ryhmätoimintaan, elintapahoitoon tai lääkärin vastaanotolle kokonaistilanteesi mukaan.

Muistitutkimukset jatkuvat muistipoliklinikalla ja erikoissairaanhoidossa

Muistisairaustutkimukset tehdään tarvittaessa Espoon sairaalan muistipoliklinikalla 70 vuotta täyttäneille. Nuoremmat tutkitaan Jorvin neurologian poliklinikalla Muistisairaustutkimuksiin tarvitset lääkärin lähetteen. Terveysaseman lääkäri kirjoittaa lähetteen terveysasemalla tehtyjen tutkimusten jälkeen. On toivottavaa, että elämäntilanteesi tunteva läheinen tulee mukaasi poliklinikalle.

Muistisairaustutkimuksiin ja mahdollisen hoidon aloittamiseen tarvitaan 1-3 poliklinikkakäyntiä. Jos sinulla todetaan hoitoa vaativa sairaus, poliklinikalla laaditaan hoitosuunnitelma yhteistyössä sinun ja läheisesi kanssa. Jatkohoito ja sairauksien seuranta tapahtuvat terveysaseman omalla lääkärillä tai hoitajalla. Sinä ja läheisesi saatte tukea muistisairauden eri vaiheissa Espoon alueellisilta muistineuvojilta.

Lisätietoja muistisairauksista löydät myös Duodecimin sivuilta Ensitietoa muistisairauksista – verkkokurssi muistisairaille ja läheisille muistisairauden alkuvaiheen tiedontarpeisiin

Elä hyvää elämää

Muistisairaudesta huolimatta voit elää hyvää elämää. Voit itse vaikuttaa elämänlaatuusi ja toimintakykyysi.

Espoossa on tarjolla monenlaista toimintaa oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Palvelukeskukset ovat alueellisia senioreiden kohtaamispaikkoja, jossa on tarjolla monipuolista toimintaa. Muistisairaille on tarjolla päivätoimintaa.

Uudenmaan muistiluotsi tarjoaa tukea ja toimintaa muistisairaille, heidän läheisille ja kaikille muististaan kiinnostuneille. 

Jumppaa aivojasi

Muistineuvojalta saat tukea muistisairauksiin

Muistineuvojat tukevat sinua ja läheisiäsi muistisairauden eri vaiheissa. Muistineuvojat toimivat yhteyshenkilönä etenevää muistisairautta sairastavan, hänen läheistensä, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden yhteistyötahojen välillä. Lisätietoja etenevistä muistisairauksista voit lukea Muistiliiton verkkosivuilta.  

Jos sinulla todetaan etenevä muistisairaus, Espoon sairaalan Muistipoliklinikalla tai Jorvin Neurologian poliklinikalla, tietosi välitetään muistineuvojalle. Muistineuvoja ottaa sinuun yhteyttä Muistipoliklinikalla sovitun aikataulun mukaisesti.  Voit myös itse ottaa yhteyttä asuinalueesi muistineuvojaan.

Muistineuvojat tekevät kotikäyntejä sekä neuvovat puhelimitse. Muistineuvoja tekee kotikäynnillä palvelutarpeen arvion yhteistyössä muistisairaan ja läheisten kanssa. Muistineuvojalta saa neuvoja arjessa selviytymiseen ja ohjausta tuen ja palvelujen piiriin.

Jos muistisairaan kotona asuminen ei enää kotiin tuotujen palveluiden turvin ole turvallista, eikä muistisairaan toimintakykyä tukevaa, muistineuvojat arvioivat tarpeen tuetummalle asumiselle.  Muistineuvojat myös auttavat tarpeita vastaavan hoivapaikan järjestämisessä.  

Alueellisten muistineuvojien yhteystiedot

Muistineuvojat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa arkisin 9.30-14.30 välillä. Voit jättää muistineuvojalle soittopyynnön. He vastaavat soittopyyntöihin kolmen arkipäivän kuluessa.

Kaupungin palvelut tuovat apua arkeen 

Hyvän elämän tueksi on tarjolla tukea ja apua arkeen.

Lisätietoja kaupungin palveluista löydät Seniorineuvonta Nestorin verkkosivuilta tai puhelimitse 09 816 33 333 arkisin klo 8–16 tai lähetä sähköpostia nestori@espoo.fi. Osa palveluista myönnetään Seniorineuvonta Nestorin palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Teknologia arjen auttajana

Teknologian avulla voidaan tukea ikäihmisten itsenäistä, mukavaa ja turvallista kotona asumista. Lisätietoja teknologiasta arjen apuna löydät esimerkiksi