Turvallisesti kotona

Vietämme paljon aikaa kotona. Ehkä hieman yllättäen juuri kotona sattuu myös eniten tapaturmia. Siksi kodin turvallisuuteen ja omaan toimintaan kannattaa kiinnittää jo ennakoiden huomiota. Kiire lisää tapaturmariskiä. Maltti ja rauhallisuus on valttia kodin puuhissa. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessa!

Myös pelastuslaki velvoittaa jokaista kansalaista toimimaan huolellisesti tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Itseään ja muita voi auttaa parhaiten, kun tiedostaa vaaranpaikat ja toimii vahinkojen välttämiseksi jo ennalta. Paras onnettomuus on se, jota ei tapahdu.

Tarkistuslista tapaturmien ehkäisemiseksi Kotitapaturma.fi