Kaltoinkohtelu

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden.

Yleensä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan yli 65-vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa, psyykkistä tai sosiaalista kaltoinkohtelua, seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyöntiä tai muuta oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua.

Kaltoinkohtelu voi tapahtua ikäihmisen läheisessä ihmissuhteessa. Vanhusten laitoshoidossa ja asumispalveluissa sitä saattaa esiintyä asukkaiden välillä tai omaisten tekemänä. Myös laitoshoidon ja asumispalvelujen henkilökunta voi syyllistyä kaltoinkohteluun.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai sen uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.

Espoon hoivakodeissa ja kotihoidossa painotetaan kaltoinkohtelun nollatoleranssia. Kaikissa hoivakodeissa ja kotihoidon yksiköissä on omavalvontasuunnitelmat, joissa on kuvaukset siitä, miten mahdolliseen kaltoinkohteluun puututaan. Mahdollisiin kaltoinkohtelutapauksiin puututaan heti, ja ne käydään läpi henkilökunnan kanssa.

Mistä apua?

Oman alueen sosiaalityöntekijä osaa neuvoa vaikeassa tilanteessa. Turvattomuustilanteissa voi ottaa yhteyttä myös kotihoitoon tai omaan terveysasemaan.

Omatila on Espoon kaupungin sosiaalitoimen matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille, sitä pelkääville tai väkivaltaisissa kodeissa eläville, p. 043 825 0535 arkisin klo 8–16, viikonloppuisin klo 9–16. Muina aikoina tulee soittaa sosiaali- ja kriisipäivystyksen numeroon 09 816 42439.

Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta tarjoaa myös apua kaltoinkohteluun liittyvissä tilanteissa.

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle, p. 080 005 005. Soita maksutta (24 h/vrk).