Palveluasuminen

Ikääntyneen henkilön on mahdollista hakeutua palveluasumiseen, mikäli kotona asuminen ei enää onnistu kotihoidon tukitoimienkaan avulla. Palveluasumisessa asukas maksaa vuokran sekä tarvittavat kotihoidon palvelut kotihoidon maksuperiaatteiden mukaan.

Yksityisiin palvelutaloihin voi hakeutua itsemaksavana ottamalla yhteyttä kyseiseen palvelutaloon. Tällöin henkilö vastaa kaikista asumisen kustannuksista itse. Etukäteen kannattaa selvittää esimerkiksi maksut, yöhoitojärjestelmä, lääkäripalvelut, hintojen muodostuminen ja hintaan sisältyvät palvelut.

Useimmat yksityiset palvelutalot on rahoitettu valtion tuella (ARA), ja asukkaiden valintaperustana ovat hakijan palvelutaloasunnon tarve sekä varallisuus ja tulot.

Vuokraosuuteen voi hakea asumistukea Kelasta, ja osa palvelumaksuista voidaan huomioida kotitalousvähennyksenä verotuksessa. Hoitoon, hoivaan ja niihin liittyviin erityiskuluihin voi saada Kelasta eläkettä saavan hoitotukea.

Myös Espoon kaupungin elä ja asu -seniorikeskuksiin ohjataan palvelutarpeen arvioinnin kautta asiakkaita. Palveluasumisen tarve arvioidaan Seniorineuvonta Nestorissa.

Espoon kaupungin palvelutalot ja yksityiset palvelutalot Espoossa


Espoonlahden alueen palvelutalot
Leppävaaran alueen palvelutalot
Matinkylä-Olarin alueen palvelutalot
Tapiolan alueen palvelutalot