Lyhytaikaishoiva

Lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa järjestetään seuraavissa tilanteissa:
• omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestäminen
• omaisen tukeminen uupumistilanteissa
• jaksohoidon tarpeen arviointi
• säännölliset jaksohoidot
• lomapaikkatarve omaisen loman ajaksi
• akuutti kriisipaikan tarve
• pitkäaikaispaikkaa odottavat asiakkaat

Asiakas tai hänen omaisensa tai läheisensä sopii lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoivan jaksot etukäteen seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestorin palveluohjaajan kanssa.

Hoitojaksot varataan ajoissa, jotta toiveet jaksojen ajankohdasta voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin. On suositeltavaa, että omaishoidon tuen lakisääteisiä vapaita käytetään tasaisesti ympäri vuoden, jotta vapaat tukevat omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista. Kuljetukset lyhytaikaishoivan jaksoille asiakas järjestää itse.

Lisätietoa: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, p. 09 816 33 333, arkisin klo 8–16.

Auroranmäen kuntoutus- ja arviointiyksikkö

Auroranmäen kuntoutus- ja arviointiyksikkö tarjoaa lyhytaikaista asumista. Auroranmäelle asiakkaaksi tullaan ainoastaan jatkokuntoutukseen tai lyhytaikaiseen hoitoon Espoon sairaalasta tai kotoa. Pitkäaikaista tehostettua palveluasumista Auroranmäki ei tarjoa. Henkilö ei siis voi valita Auroranmäkeä, vaikka hänellä olisi myönteinen päätös tehostetusta palveluasumisesta.