Jos kotona ei pärjää

Jos iäkäs henkilö ei enää tule toimeen omassa kodissaan runsaidenkaan kotona asumista tukevien palvelujen turvin, hänen on mahdollista hakeutua palveluasumiseen. Palveluasuminen voi olla myös tehostettua, eli ympärivuorokautista hoiva-asumista.

Palveluasumisen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Palvelutarpeen selvittäminen voidaan tehdä joko kotona tai äkillisen sairastumisen jälkeen sairaalajakson aikana. Arviointiin osallistuvat seniorineuvonta Nestorin työntekijä sekä kotihoidon tai sairaalan työntekijä.

Tietoa palveluasumiseen hakeutumisesta saa ottamalla yhteyttä seniorineuvonta Nestoriin, nestori@espoo.fi ja puh. (09) 816 33333 arkisin klo 9–15.