Palvelun sisältö hoiva-asumisessa

Espoon kaupunki järjestää ympärivuorokautista hoiva-asumista omissa hoivakodeissa ja ostaa hoiva-asumista eri toimijoilta.

Kaupunki on kilpailuttanut ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vuonna 2014. Hankinnan yhteydessä kaikki palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan palvelukonseptia, joka määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun laadulle.

Palvelujen laatua ja sopimusten noudattamista ja toteutumista hoivakodeissa seurataan säännöllisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.11.2014 hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti.

Jokainen ympärivuorokautista hoivaa tarjoava yksikkö on laatinut omavalvontasuunnitelman, joka on julkisesti nähtävissä. Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.