Miten hoiva-asumiseen hakeudutaan?

Espoolaisella on mahdollisuus hakeutua ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen, jos hän ei enää sairautensa ja huonontuneen toimintakykynsä vuoksi tule toimeen kotiin järjestettävien palvelujen turvin.

Ympärivuorokautisen hoivan tarve arvioidaan aina yksilöllisesti joko kotona tai äkillisen sairastumisen jälkeen sairaalajakson aikana. Tietoja palvelutarpeen arvioinnista saa seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorista, p. 09 816 33 333 arkisin klo 9–15.