Hoiva-asuminen

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki järjestää ympärivuorokautista hoiva-asumista hoivakodissa ikäihmisille, jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan.

Hoiva-asuminen

Hoiva-asuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät enää voi asua turvallisesti kotona sairautensa ja huonontuneen toimintakykynsä vuoksi eivätkä tule toimeen kotiin järjestettävien palvelujen turvin. Palvelut järjestetään asukaslähtöisesti, yhteistyössä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. Hoiva-asumisessa korostuu asukkaan rooli oman elämänsä asiantuntijana sekä asukkaan mahdollisuus ylläpitää tärkeitä sosiaalisia verkostojaan. Kodinomaisuus merkitsee päivittäistä yhdessäoloa ja arjen askareisiin osallistumista sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa olo tuntuu turvalliselta.

Asukas asuu hoivakodissa pääsääntöisesti elämänsä loppuun asti. Mikäli asukas kuntoutuu hoivakodissa asuessaan merkittävästi, voidaan tilanteen mukaan harkita hänen tarpeitaan paremmin vastaavaa asumismuotoa.

Hoivakodissa asumisesta peritään asiakasmaksu. Lisätietoja maksusta löydät asiakasmaksujen sivulta.

Hoiva-asumisen palveluperiaate

Meillä asukas on oman elämänsä asiantuntija. Huomioimme asukkaiden ja omaisten toiveet, ja asukkaiden läheiset ovat keskeisesti mukana asukkaan arjessa. Elämä ja asuminen hoivakodeissa on yhteisöllistä, mutta asukkailla on myös mahdollisuus yksityisyyteen. Palvelumme on ammattitaitoista hoivaa ja hoitoa elämän loppuun asti, ihmisläheisesti ja rakkaudella.

Hoiva-asumisen palvelulupauksemme

 • Arvostamme ja kuuntelemme asukasta.
 • Asukkaiden yksilölliset mieltymykset ja toiveet ohjaavat päivän kulkua.
 • Mahdollistamme, että asukas pääsee ulkoilemaan päivittäin.
 • Asukas voi osallistua hoivakodin arkeen ja yhteisiin tilaisuuksiin omien voimavarojensa mukaisesti.
 • Läheiset ovat tärkeä osa asukkaan elämää ja he ovat aina tervetulleita osallistumaan yhteiseen arkeemme.
 • Pidämme kiinni sovituista asioista.

Hoiva-asumiseen hakeutuminen

Hoiva-asumiseen haetaan Seniorineuvonta Nestorin henkilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdään päätös hoiva-asumisesta ja järjestetään tarpeita vastaava hoivapaikka. Hoiva-asumisen tarve arvioidaan joko kotona tai äkillisen sairastumisen jälkeen sairaalajakson aikana.

Hoiva-asumisen palvelutarpeen arvioinnista voi kysyä seniorineuvonta Nestorista, p. 09 816 33 333 arkisin klo 9–15.

Lyhytaikaishoiva

Lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa järjestetään

 • Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi
 • Omaisen tukemiseksi uupumistilanteissa
 • Jaksohoidon tarpeen arvioimiseksi
 • Säännölliset jaksohoidot
 • Lomapaikkatarve omaisen loman ajaksi
 • Akuutti kriisipaikan tarve
 • Pitkäaikaispaikkaa odottavat asiakkaat


Asiakas tai hänen omaisensa tai läheisensä sopivat lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoivan jaksot etukäteen seniorineuvonta Nestorin kanssa. Lyhytaikaishoivan jaksoista on hyvä sopia hyvissä ajoin, jotta toiveet jaksojen ajankohdasta voidaan huomioida mahdollisimman hyvin.

Suosittelemme, että omaishoidon tuen lakisääteisiä vapaita käytetään tasaisesti ympäri vuoden, jotta vapaat tukevat omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista. Kuljetukset lyhytaikaishoivan jaksoille asiakas järjestää itse.

Lisätietoja lyhytaikaishoivasta saat Seniorineuvonta Nestorista, p. 09 816 33 333, arkisin klo 9–15.

Palveluseteli hoiva-asumiseen

Vaihtoehtoinen ympärivuorokautisen hoiva-asumisen järjestämistapa on palveluseteli, jolla voi ostaa hoiva-asumispalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteli myönnetään Seniorineuvonta Nestorin tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Palvelusetelin arvo määritellään asiakkaan nettotulojen perusteella. Palvelusetelillä asiakas maksaa hoivakodin ateria- ja palvelumaksua. Asiakas maksaa itse vuokran ja mahdollisen hoivakodin ateria- ja palvelumaksun ja palvelusetelin erotuksen.

Espoossa on käytössä sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). Sähköiset palvelusetelit toimivat valtakunnallisessa parastapalvelua.fi -verkkopalvelussa.

Jos sinulle on myönnetty hoiva-asumisen palveluseteli, voit valita itse hoiva-asumisen palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä toimijoista. Espoon hyväksymät palveluntuottajat löydät parastapalvelua.fi-verkkopalvelusta.

Hoiva-asumisen palvelusetelistä saat lisätietoa Seniorineuvonta Nestorista, p. 09 816 33 333, arkisin klo 9–15.

Hoiva-asumisen laadunseuranta

Kaikki Espoon hyväksymät hoiva-asumisen palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan palvelukonseptia(pdf, 477 Kt), joka määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun laadulle.

Palvelujen laatua ja sopimusten noudattamista ja toteutumista hoivakodeissa seurataan säännöllisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.11.2014 hyväksymän valvontasuunnitelman (pdf, 257 Kt) mukaisesti.

Jokainen ympärivuorokautista hoivaa tarjoava yksikkö on julkaissut omavalvontasuunnitelman. Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

Liitetiedostot