Seniorien asuminen

Valtaosa ikääntyneistä espoolaisista asuu omassa kodissaan. 75-vuotiaista senioreista omassa kodissaan asuu 92 prosenttia.

Espoon kaupungin vuokra-asunnot

Espoon kaupungin vuokra-asunnot ovat pääosin kaupungin vuokrataloyhtiön, Espoon Asunnot Oy:n omistuksessa. Asukkaat valitaan tulo- ja varallisuusrajojen sekä sosiaalisen tarveharkinnan ja asunnontarpeen kiireellisyyden perusteella. Etusijalla haussa ovat Espoossa asuvat ja työskentelevät. Etenkin yksiöt ovat kysyttyjä, ja jonottaminen voi kestää.

Senioritalot

Senioritalot on suunniteltu ikääntyneiden tarpeita ajatellen esteettömiksi. Senioritalossa asuminen on tavallista asumista eikä talossa yleensä ole palveluja tai henkilökuntaa paikalla. Senioritaloon voi tarvittaessa saada kunnallisia kotihoitopalveluja. Yksityisiä palveluja voi myös ostaa. Senioriasunnot ovat yksityisiä vuokra- tai omistusasuntoja ja niihin hakeudutaan omatoimisesti.

Palvelutalot

Espoon kaupungin palvelutaloton tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille espoolaisille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon palvelujen turvin. Palvelutalo tarjoaa asukkailleen laadukasta palveluasumista turvallisesti ja tukee asukkaan omatoimisuutta mahdollisimman pitkään. Palvelutaloasuntoa haetaan oman alueen kotihoidon kautta.

Espoossa on myös yksityisiä palvelutaloja. Yksityiset palveluasunnot ovat vuokra- tai omistusasuntoja. Yleensä myös yksityiseen palvelutaloon hakeutuvilta asukkailta edellytetään palvelujen tarvetta ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan usein lääkärinlausunto palveluasumisen tarpeesta. Yksityisiin palvelutaloihin hakeutuvien kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen palvelutaloon.

Hoiva-asuminen

Espoon kaupunki järjestää ympärivuorokautista hoiva-asumista niille ikäihmisille, jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan. Hoivakodissa saa tarpeiden mukaista hoitoa ja hoivaa elämän loppuun saakka.

Kaikille hoiva-asumista hakeville tehdään palvelutarpeen arviointi. Sen perusteella tehdään päätös hoiva-asumisen tarpeesta ja järjestetään tarpeita vastaava hoivapaikka.

Espoosta hoiva-asumista hakevat ulkopaikkakuntalaiset

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevat voivat valita kotikuntansa. Henkilö, jonka kotikunta on muu kuin Espoo ja joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea hoiva-asumisen piiriin Espooseen. Siirry hakulomakkeeseen ja ohjeisiin.

Lisätietoa senioreiden asumisen vaihtoehdoista: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, p. 09 816 33 333, arkisin klo 9–15.