Seniorien asuminen

Valtaosa ikääntyneistä espoolaisista asuu omassa kodissaan. 75-vuotiaista senioreista omassa kodissaan asuu 93 prosenttia.

Espoon kaupungin vuokra-asunnot

Espoon kaupungin vuokra-asunnot ovat pääosin kaupungin vuokrataloyhtiön, Espoon Asunnot Oy:n omistuksessa. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Asukasvalinnassa etusijalla ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Etenkin yksiöt ovat kysyttyjä, ja jonottaminen voi kestää.

Senioritalot

Senioritalot on suunniteltu ikääntyneiden tarpeita ajatellen esteettömiksi. Senioritalossa asuminen on tavallista asumista eikä talossa yleensä ole palveluja tai henkilökuntaa paikalla. Senioritaloon voi tarvittaessa saada kunnallisia kotihoitopalveluja. Yksityisiä palveluja voi myös ostaa. Senioriasunnot ovat yksityisiä vuokra- tai omistusasuntoja ja niihin hakeudutaan omatoimisesti.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille espoolaisille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon palvelujen turvin. Palvelutalot tarjoavat asukkailleen laadukasta asumista turvallisesti ja tukevat asukkaan omatoimisuutta mahdollisimman pitkään. 

Yksityiseen palveluasumiseen voi hakeutua suoraan itsemaksavana. Muutoin palveluasumiseen hakeudutaan seniorineuvonta Nestorin kautta. Myös itsemaksavana yksityiseen palveluasuntoon hakiessa edellytetään palvelujen tarve, ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan usein lääkärinlausunto palveluasumisen tarpeesta.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat paljon hoivaa ja huolenpitoa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä terveydenhuollon ammattikoulutuksen saanutta henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokautisesti. Espoon kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista useissa yksityisen palveluntuottajan hoivakodeissa sekä omissa yksiköissään. Tehostetussa palveluasumisessa saa tarpeiden mukaista hoitoa ja hoivaa elämän loppuun saakka.

Kaikille palveluasumista hakeville tehdään palvelutarpeen arviointi seniorineuvonta Nestorissa. Sen perusteella tehdään päätös palveluasumisen tarpeesta ja järjestetään tarpeita vastaava hoivapaikka.

Espoosta tehostettua palveluasumista hakevat ulkopaikkakuntalaiset

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevat voivat valita kotikuntansa. Henkilö, jonka kotikunta on muu kuin Espoo ja joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea tehostetun palveluasumisen piiriin Espooseen. Siirry hakulomakkeeseen ja ohjeisiin.

Lisätietoa senioreiden asumisen vaihtoehdoista:

Asuminen Espoossa -opas senioreille

Seniorineuvonta Nestori, www.espoo.fi/nestori, nestori@espoo.fi.